Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Apinoiden planeetan valloitus

Conquest of the Planet of the Apes 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1972Kesto: 87/87 minuuttia
Julkaisija: FSFilmKuva:
MPEG-4 AVC 2.35
Ääniraita: Dolby Surround
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112716042

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FSFilm) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ta­ri­na harp­paa vuo­den 1991 Los An­ge­le­siin, missä en­nus­tus on käymässä to­teen ja api­nat siir­tymässä so­ta­ja­lal­le.

Ta­ri­na harp­paa vuo­den 1991 Los An­ge­le­siin, missä en­nus­tus on käymässä to­teen ja api­nat siir­tymässä so­ta­ja­lal­le. Sir­kuk­sen suo­jis­sa ly­myil­lyt ih­me­lap­si Cea­sar jou­tuu ta­pah­tu­mien kes­kiöön.
1970-lu­vun ro­tu­mel­la­kois­ta kim­mo­ket­ta ot­ta­va elo­ku­va käyn­nis­tyy sir­kus­ti­rehtöö­ri Ri­car­do Mon­tal­ba­nin juon­ta­ma­na nar­raa­tio­na men­nei­den vuo­sien epä­koh­dis­ta, joil­ta erä­maa­vuo­det ovat hä­nen suo­jat­tiaan var­jel­leet. Ti­deos­ta­mat­to­ma­na ta­voit­tee­na tun­tuu ole­van pa­laut­taa edel­li­sen elo­ku­van api­na­pa­ris­kun­nan poi­ka ta­kai­sin näyttämöl­le, jon­ka kut­su­muk­sen tämä pian kuu­lee­kin. Peh­meä­pu­hei­ses­ta api­nas­ta keh­key­tyy kieh­to­vas­ti so­tai­sa go­ril­la, jo­ka mais­taa pian ve­ren suus­saan. Ku­vaus on ny­ky­mit­taa­puul­la kat­sot­tu­na peh­meää, ja tul­kin­nat pai­koin kar­keakä­ti­siä, mut­ta tai­pa­le on kiin­nos­ta­va.
Le­vyltä löy­tyy sekä al­ku­peräi­nen teat­te­ri­ver­sio, että 41 se­kun­tia pi­dem­pi ver­sio. Ero on suu­rem­pi kuin se­kun­timäärä an­tai­si ymmärtää, sillä stu­dio pää­tyi ai­koi­naan koey­leisön reak­tion poh­jal­ta vä­hentämään ver­ta ja mik­saa­maan lop­pu­koh­tauk­sen peh­meämmäk­si. Pi­den­net­ty ver­sio edus­taa siis pa­luu­ta syn­kem­mil­le juu­ril­le, kun taas teat­te­ri­ver­sion jäl­kikä­si­tel­ty lop­pu tun­tuu ko­vin köm­pelöltä.

Kuva & ääni

Rosoiseen realismiin pyrkivä kuva näyttää rakeiselta ja puhuvan tummasävyiseltä. Mustemainen musta valtaa alaa, mutta väritoisto on miellyttävän vivahteikasta ja myös yksityiskohtia on tarjolla tyydyttävästi. Elokuva vaihtaa nyt aiempien osien sliipatun cinemascope-tyylin välittömämpään ja jokseenkin pienimuotoisempaan otteeseen, johon mahtuu myös muutama käsivaralta kuvattu otos, vaikka jälki vielä onkin rauhallista nykykatsannon mukaan. Ääniraita toimii vakaasti. Ekstroissa eristetty musiikkiraita pidennetylle versiolle, kaksi asiallista koostetta elokuvan synnystä (yht. 34 min.), juontamaton kooste ohjaajasta kuvauksissa (1 min.), traileri ja kuvagallerioita.

Ekstrat

Elokuva on tässä arvosteltu kaikki 8 tähänastista Apinoiden planeetta -elokuvaa sisältävältä boksilta. (IJ)
11/12/2014
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy