Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Conan the Barbarian 3D

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 112 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 267872EAN: 64316548554839

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ro­bert E. Howar­din pulpk­las­sik­ko Co­nan on nyt kään­ty­nyt kak­si ker­taa me­nes­tyk­sel­li­ses­ti val­ko­kan­kaal­le.

Ro­bert E. Howar­din pulpk­las­sik­ko Co­nan on nyt kään­ty­nyt kak­si ker­taa me­nes­tyk­sel­li­ses­ti val­ko­kan­kaal­le. John Mi­liuk­sen ja Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ge­rin ver­sio on pompöö­si klas­sik­ko (1981), mut­ta myös uu­si yri­tys toi­mii omin avuin. Ja­son Mo­moa ei syyl­lis­ty Sc­hwar­ze­neg­ge­rin jäykähköön pul­lis­te­luun, vaan on jo­pa enemmän Howar­din no­vel­lien omai­nen al­ku­kan­tai­nen tais­te­li­ja.
Juo­ni säi­lyy mie­len­kiin­toi­se­na, vä­ki­val­ta py­syy hy­vin pe­rus­tel­tu­na ja ku­vat­tu­na, eikä näyt­te­lijä­työstä voi va­lit­taa. Oi­keas­taan suu­rin laa­dul­li­nen ero syn­tyy vain pää­kon­na Kha­lar Zy­min osal­ta (S­tep­hen Lang), jo­ka jää val­juk­si en­simmäi­sen ver­sion Tul­sa Doo­min (Ja­mes Earl Jo­nes) rin­nal­la.
O­len lu­ke­nut kaik­ki Howar­din suo­men­ne­tut Co­nan-ta­ri­nat, mut­ta hyvän po­pu­laa­ri­kir­jal­li­suu­den ta­paan ne yleensä au­tuaas­ti unoh­taa, hie­man sa­maan ta­paan kuin Ray­mond Chand­le­rit, Agat­ha Ch­ris­tiet, Van Gu­li­kit ja Tex Wil­le­rit. On help­po lu­kea uu­des­taan. Mut­ta ehkäpä tämän ta­kia en kyllä muis­ta­nut ko­vin­kaan pal­jon Howar­dil­ta lai­nat­tua saa­ti kun­nia­no­soi­tuk­se­na teh­tyä tästä ta­ri­nas­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. 3D toimii hyvin, mutta täytyy myöntää, että vaihdoin 2D:ksi jo puolessavälissä. Se on fyysisesti kevyempää, eikä elokuva kärsinyt siitä yhtään mitään, enemmänkin päinvastoin. Ekstroissa 44 min. dokumentit. (PS)
21/01/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy