Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Mustanaamio

The Phantom 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2009Kesto: 169 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 258108EAN: 5706132384432

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kol­mi­tun­ti­nen tv-e­lo­ku­va yrittää päi­vittää mus­ta­naa­mion le­gen­dan ny­kypäivään.

Kol­mi­tun­ti­nen tv-e­lo­ku­va yrittää päi­vittää mus­ta­naa­mion le­gen­dan ny­kypäivään. Lap­suu­den mie­li­ku­va mus­ta­naa­mios­ta on ko­ko­var­ta­lo­suk­ka­hou­sui­hin pu­keu­tu­nut vii­dak­ko­mies, jo­ka peit­ti kuo­le­vai­suu­ten­sa tur­vau­tu­mal­la ai­na liian tiu­kan pai­kan tul­tua su­ku­pol­ven­vaih­dok­seen. Päi­vi­tet­ty san­ka­ri on par­kou­ria tai­ta­va nuo­ri newyor­ki­lai­nen la­kio­pis­ke­li­ja, jo­ka on er­kaan­tu­nut su­kun­sa pe­rinnöstä van­hem­pien­sa traa­gi­sen kuo­le­man myötä. Pi­ka­kou­lu­tuk­sen ja uu­den su­per­mies­pu­vun sii­vittämänä mies ot­taa kui­ten­kin pian ri­kol­lis­ten ran­kai­se­mi­sen har­teil­leen.
Lu­vat­to­man hi­das­tem­poi­ses­ti ete­nevällä seik­kai­lul­la ei aluk­si ole mitään tun­nis­tet­ta­vaa yh­teyttä esi­ku­vaan­sa. Pitkän poh­jus­tuk­sen jäl­keen al­ka­va pa­kol­li­nen kou­lu­tus­jak­so pi­ka­ke­laa mus­ta­naa­mion kult­tia sinällään an­siok­kaas­ti, mut­ta sen jäl­keen pa­la­taan taas ko­vin ge­nee­ri­sil­le lin­joil­le.
Mus­ta­naa­mio on il­mei­ses­ti vai­kea pa­la Hol­lywoo­dil­le. Suk­ka­hou­sut to­ki pistävät minkä ta­han­sa san­ka­rin mie­hi­syy­den koe­tuk­sel­le, vaik­ka hou­su­jen pääl­le vetäi­si kuin­ka mac­hon ase­vyön ta­han­sa. Ta­ka­vuo­sien Bil­ly Za­nen täh­dittämässä fil­ma­ti­soin­nis­sa tyttömäi­seltä vil­la­ker­ras­tol­ta näyttä­nyt asus­te ei men­nyt ai­van nap­piin, vaik­ka elo­ku­van seik­kai­lu­hen­ki muu­toin oli koh­dil­laan. Nyt pu­vus­sa mennään tur­val­li­sen su­ku­puo­let­to­mal­le lin­jal­le, mut­ta sa­mal­la fu­tu­ris­ti­nen mel­lak­ka­po­lii­sia­sus­te on hy­vin kau­ka­na hah­mon juu­ris­ta. Pu­vun tar­joa­mat su­per­voi­mat jäävät on­nek­si vähäl­le käytöl­le, mut­ta seik­kai­lu sak­kaa ja ai­vo­pe­sun ympä­ril­le kyhät­ty juo­ni on suo­ras­taan ma­sen­ta­van epäo­ma­peräi­nen.

Kuva, ääni & ekstrat

Hallittu ja miellyttävän luonteva kuva. Minimaalista värinää esiintyy silloin tällöin rajapinnoissa, mutta tätä ei huomaa ellei etsi. Puhdas ja hillityn tilava ääniraita. Ekstraton. (IJ)
16/05/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy