Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Mustanaamio

The Phantom 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2009Kesto: 169 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 258108EAN: 5706132384432

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kol­mi­tun­ti­nen tv-e­lo­ku­va yrittää päi­vittää mus­ta­naa­mion le­gen­dan ny­kypäivään.

Kol­mi­tun­ti­nen tv-e­lo­ku­va yrittää päi­vittää mus­ta­naa­mion le­gen­dan ny­kypäivään. Lap­suu­den mie­li­ku­va mus­ta­naa­mios­ta on ko­ko­var­ta­lo­suk­ka­hou­sui­hin pu­keu­tu­nut vii­dak­ko­mies, jo­ka peit­ti kuo­le­vai­suu­ten­sa tur­vau­tu­mal­la ai­na liian tiu­kan pai­kan tul­tua su­ku­pol­ven­vaih­dok­seen. Päi­vi­tet­ty san­ka­ri on par­kou­ria tai­ta­va nuo­ri newyor­ki­lai­nen la­kio­pis­ke­li­ja, jo­ka on er­kaan­tu­nut su­kun­sa pe­rinnöstä van­hem­pien­sa traa­gi­sen kuo­le­man myötä. Pi­ka­kou­lu­tuk­sen ja uu­den su­per­mies­pu­vun sii­vittämänä mies ot­taa kui­ten­kin pian ri­kol­lis­ten ran­kai­se­mi­sen har­teil­leen.
Lu­vat­to­man hi­das­tem­poi­ses­ti ete­nevällä seik­kai­lul­la ei aluk­si ole mitään tun­nis­tet­ta­vaa yh­teyttä esi­ku­vaan­sa. Pitkän poh­jus­tuk­sen jäl­keen al­ka­va pa­kol­li­nen kou­lu­tus­jak­so pi­ka­ke­laa mus­ta­naa­mion kult­tia sinällään an­siok­kaas­ti, mut­ta sen jäl­keen pa­la­taan taas ko­vin ge­nee­ri­sil­le lin­joil­le.
Mus­ta­naa­mio on il­mei­ses­ti vai­kea pa­la Hol­lywoo­dil­le. Suk­ka­hou­sut to­ki pistävät minkä ta­han­sa san­ka­rin mie­hi­syy­den koe­tuk­sel­le, vaik­ka hou­su­jen pääl­le vetäi­si kuin­ka mac­hon ase­vyön ta­han­sa. Ta­ka­vuo­sien Bil­ly Za­nen täh­dittämässä fil­ma­ti­soin­nis­sa tyttömäi­seltä vil­la­ker­ras­tol­ta näyttä­nyt asus­te ei men­nyt ai­van nap­piin, vaik­ka elo­ku­van seik­kai­lu­hen­ki muu­toin oli koh­dil­laan. Nyt pu­vus­sa mennään tur­val­li­sen su­ku­puo­let­to­mal­le lin­jal­le, mut­ta sa­mal­la fu­tu­ris­ti­nen mel­lak­ka­po­lii­sia­sus­te on hy­vin kau­ka­na hah­mon juu­ris­ta. Pu­vun tar­joa­mat su­per­voi­mat jäävät on­nek­si vähäl­le käytöl­le, mut­ta seik­kai­lu sak­kaa ja ai­vo­pe­sun ympä­ril­le kyhät­ty juo­ni on suo­ras­taan ma­sen­ta­van epäo­ma­peräi­nen.

Kuva, ääni & ekstrat

Hallittu ja miellyttävän luonteva kuva. Minimaalista värinää esiintyy silloin tällöin rajapinnoissa, mutta tätä ei huomaa ellei etsi. Puhdas ja hillityn tilava ääniraita. Ekstraton. (IJ)
16/05/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy