Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Shrek ja ikuinen onni

Shrek 4 - Forever After - The Final Chapter 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MVC 3D 2.35*
Ääniraita: Dolby TrueHD7.1
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: 235446EAN: 7332505003433

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Kuvat

Perhe Shrek
Perhe Shrek
Shrek ja liian helpolta kuulostava sopimus
Shrek ja liian helpolta kuulostava sopimus

Elokuva

Suur­per­heen isäk­si ja tu­ris­tinähtä­vyy­dek­si jou­tu­nut Sh­rek te­kee help­po­hei­kin kans­sa so­pi­muk­sen, jol­la vaih­taa yh­den päivän elämästään re­lestääk­seen vielä ker­ran ih­mi­siä säi­kyt­telmässä kuin ai­koi­naan poi­ka­mie­henä.

Suur­per­heen isäk­si ja tu­ris­tinähtä­vyy­dek­si jou­tu­nut Sh­rek te­kee help­po­hei­kin kans­sa so­pi­muk­sen, jol­la vaih­taa yh­den päivän elämästään re­lestääk­seen vielä ker­ran ih­mi­siä säi­kyt­telmässä kuin ai­koi­naan poi­ka­mie­henä. Yk­si päivä on kui­ten­kin muut­ta­nut täy­sin tai­ka­maan maail­manjär­jes­tystä, jo­ten nyt symp­pik­sen jäs­tin täy­tyy ra­ken­taa van­hat ih­mis­suh­teet uu­del­leen ja pa­laut­taa kaik­ki en­nal­leen en­nen kuin ai­ka lop­puu.
Sh­rek-saa­gan neljäs täys­pitkä seik­kai­lu mais­tuu elo­ku­va­mit­taan ve­ny­te­tyltä mi­ni­seik­kai­lul­ta, mut­ta 3D-ty­ki­tyk­sen an­sios­ta seik­kai­lu­hen­ki py­syy hy­vin yllä. Kaik­ki al­ku­peräi­set ää­net ovat luon­nol­li­ses­ti mu­ka­na ja huu­mo­ri­kin kuk­kii yhä. Tämä on lisä­ni­men mu­kaan ta­ri­nan vii­mei­nen kap­pa­le, mut­ta lisää tai­taa kui­ten­kin ol­la vielä tu­los­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Mainio 3D-kuva on terävä, värikylläinen ja kaikilla vaadituilla tavoin jäsentynyt. Tasokas animaatio on tekstuureiltaan rikasta ja kasvonilmeitään myöten elävää, kuten aina ennenkin. Tilakuva pyörittää tapahtumia vauhdikkaasti katsojan ympärillä ja säilyttää syvyytensä uskottavasti. 3D:n kirkkain tähtihetki on lennokas noitataka-ajo palatsin käytävillä, mutta myös Shrekin matka pikkuhäkissä läpi maiden ja mantujen jää mieleen. Ääniraita komppaa tapahtumia hyvin niin musiikkiraidan kuin tilakanavien kautta. Alkuperäinen englannin kielinen ääniraita on taltioitu häviöttömänä Dolby TrueHD 7.1:nä ja suomidubbi perinteisemäpänä Dolby Digital 5.1:nä. Ekstraton. (IJ)
14/01/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy