Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Taivas ja maa

Heaven and Earth 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1993Kesto: 136 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 2.42
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

O­li­ver Sto­nen vai­kut­ta­va ker­to­mus nai­sen elämästä so­tien ja mie­hi­tys­ten run­te­le­mas­sa Viet­na­mis­sa, jos­sa ää­rimmäi­nen köy­hyys, epä­luu­lo, pros­ti­tuu­tio ja vä­ki­val­ta sa­ne­le­vat elämän raa­mit.

O­li­ver Sto­nen vai­kut­ta­va ker­to­mus nai­sen (Hiep Thi Le) elämästä so­tien ja mie­hi­tys­ten run­te­le­mas­sa Viet­na­mis­sa, jos­sa ää­rimmäi­nen köy­hyys, epä­luu­lo, pros­ti­tuu­tio ja vä­ki­val­ta sa­ne­le­vat elämän raa­mit. Dra­maat­tis­ten vas­toinkäy­mis­ten ta­sau­tues­sa ar­kipäiväi­sek­si kur­juu­dek­si hän ta­paa ame­rik­ka­lai­sen so­ti­laan (Tom­my Lee Jo­nes), jo­ka ha­luaa viedä hä­net vai­mok­seen Yh­dys­val­toi­hin.
Lu­kuis­ten Viet­nam-e­lo­ku­vien edeltämä tun­te­mat­to­man päätäh­den elo­ku­va flop­pa­si ai­koi­naan, mut­ta sil­ti elo­ku­van an­siot ovat kiis­tat­to­mat. Ro­man­tii­kan ja toi­min­nan ohes­sa elo­ku­va kun­nos­tau­tuu myös ha­vain­nol­lis­ta­mal­la kah­den törmäävän kult­tuu­rin eroa­vai­suuk­sia. Sto­nen oma­koh­tai­set ko­ke­muk­set Viet­na­min so­das­ta tu­le­vat niin ikään hy­vin esiin erittäin kiin­nos­ta­val­la kom­ment­ti­rai­dal­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Lisäksi levyltä löytyy anamorfinen traileri ja 50 min poistettuja kohtauksia kommenttiraidalla tai ilman. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy