Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Aamen.

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 125 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 208536EAN: 6416548925912

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ju­ma­lan po­jan maan pääl­li­nen edus­ta­ja ja Pie­ta­rin seu­raa­ja useas­sa pol­ves­sa, ka­to­li­sen kir­kon joh­ta­ja paa­vi muis­te­taan kah­des­ta ve­ren­mus­tas­ta tah­ras­ta val­koi­ses­sa kaa­vus­sa.

Ju­ma­lan po­jan maan pääl­li­nen edus­ta­ja ja Pie­ta­rin seu­raa­ja useas­sa pol­ves­sa, ka­to­li­sen kir­kon joh­ta­ja paa­vi muis­te­taan kah­des­ta ve­ren­mus­tas­ta tah­ras­ta val­koi­ses­sa kaa­vus­sa. En­simmäi­nen oli sil­mien sul­ke­mi­nen juu­ta­lais­ten jouk­ko­mur­han edessä ja toi­nen nui­vas­ta suh­tau­tu­mi­ses­ta ehkäi­syvä­li­nei­siin AIDS:is­ta kär­sivässä Af­ri­kas­sa.
Van­ha kun­non 1970-lu­vun tait­teen aat­teen mies Cos­ta-Gav­ras ku­vaa syn­neistä en­simmäistä. Wehr­mach­tis­ta SS:n pal­ve­luk­seen pal­kat­tu ke­mis­tiup­see­ri saa yllä­tyk­sek­seen huo­ma­ta, mi­hin hä­nen tu­ho­lais­myrrk­kyään Zyk­lon-B:tä oi­kein käy­tetään Puo­lan työ­lei­reillä. Van­nou­tu­nut nat­sis­min vas­tus­ta­ja al­kaa pe­la­ta vaa­ral­lis­ta pe­liä, jos­sa tär­keintä on saa­da dip­lo­maat­ti­sia väy­liä pit­kin tie­toa ja to­dis­tei­ta län­si­liit­tou­tu­neil­le. Paa­vi osoit­tau­tuu kai­kis­ta ko­vim­mak­si päh­kinäk­si su­rul­li­sin tu­lok­sin. Ikävä kyllä elo­ku­va it­se peh­me­nee vii­mei­sen puo­len tun­nin ai­ka­na. Dra­ma­tur­gi­nen pai­ne läsähtää ka­saan pa­han­lai­ses­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääni. Ekstroissa traileri. (PS)
24/09/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy