Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Taru sormusten herrasta: Sormuksen ritarit

Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2001, 2012Kesto: 178/228 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018017948

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

J.R.R. Tol­kie­nin kuo­le­ma­ton ta­ru sai oh­jaa­ja Pe­ter Jack­so­nin kä­sissä yhtä unoh­tu­mat­to­man elo­ku­va­kuo­sin.

J.R.R. Tol­kie­nin kuo­le­ma­ton ta­ru sai oh­jaa­ja Pe­ter Jack­so­nin kä­sissä yhtä unoh­tu­mat­to­man elo­ku­va­kuo­sin. Nyt 20 vuot­ta myö­hem­min lo­ru is­kee yhtä lu­jas­ti kuin ai­koi­naan teat­te­ris­sa ja sen jäl­keen ko­to­na pi­den­net­tynä pai­nok­se­na.
Saa­gan en­simmäi­nen osa Sor­muk­sen ri­ta­rit on ai­na ol­lut oma suo­sik­ki­ni tri­lo­gias­ta. Lie­nekö sit­ten syy lap­se­na näh­dyn 70-lu­vun ani­maa­tio­ver­sion, jo­ka kat­toi vain osan kir­jas­ta (ja jos­sa piir­ros­hah­mot luon­nos­tel­tiin eri­koi­ses­ti ku­va­tun ai­neis­ton pääl­le), vai­ko sen, että tämä oli elo­ku­va­teat­te­ris­sa 2000-lu­vul­la se en­simmäi­nen päräyttävä osa Jack­so­nin vi­sio­ta. Tai sen, että ta­ri­nan alus­sa on ai­na hel­pom­pi luo­da tun­nel­maa kuin ta­ri­nan lan­ko­ja lo­pus­sa yh­teen sol­mies­sa. Niin tai näin, Sor­muk­sen ri­ta­rit on upea avaus saa­gal­le, jos­sa ta­ri­nan epä­to­dennäköi­set san­ka­rit us­kal­tau­tu­vat vas­toin ta­po­jaan vaa­ral­li­sel­le ris­ti­ret­kel­le koh­ti pa­huu­den silmää. Jo­kai­nen synkkä metsä ja yllättävä ri­sah­dus ai­heut­taa tässä ylimääräistä sydä­men ty­ky­tystä ta­val­la, jo­hon ei edes myö­hem­pien osien örk­ki­vyö­ry­tyk­sissä yl­letä.
Tätä kat­sel­les­sa mie­li pa­laa myös 15 vuo­den taak­se kun Ox­for­din reis­sul­la pää­sin lou­naal­le The Eag­le and Child -pu­biin sa­maan pöytään missä Tol­kien ja kump­pa­nit oli­vat ko­koon­tu­neet jo­ka viik­ko pa­ran­ta­maan maail­maa ja hio­maan omia töitään. Nyt ky­sei­nen pu­bi on muut­tu­mas­sa ho­tel­lik­si, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti pai­kan at­mosfää­ri säi­lyy.
Perä­ti yh­deksän le­vyn bok­si sisältää kaik­kien kol­men elo­ku­van teat­te­ri- ja ex­ten­ded edi­tion -ver­siot. Al­ku­peräi­set teat­te­ri­ver­siot on ku­kin pa­kat­tu yh­del­le omal­le le­vyl­leen ja pi­den­ne­tyt ver­siot ja­kau­tu­vat ai­na kah­den le­vyn yli.

Kuva

Upea kuva ei värise tai vaikeroi tehtävässään vaan pitää varjot synkkinä, värit elävinä ja yksityiskohdat kirkkaina. Uudelleen masteroitu kuva edustaa aitoa 4K:ta, eikä elokuva ole koskaan näyttänyt näin hyvältä. Uuden-Seelannin ja Weta Digitalin tarjoamat fantastiset vistat toistuvat puhtaan filmimäisesti, ja muun muassa haarniskoiden uurteet ja yksityiskohdat häikäisevät. Tämä on parasta mitä 4K-formaatilla on tarjota. Sekä pidennetty versio että teatteriversio hyötyvät molemmat uudesta 4K HDR -käsittelystä.

Ääni

Rouhea ääniraita kouraisee tahtoessaan syvyyksien pohjia myöten ja takoo rallin sen ansaitsemaan iskuun. Kunnia on sekä musiikkiraidan että villin rikkaan tehostemaailman kun äänimaisema imaisee mukaansa täysin vastaansanomatta.

Ekstrat

Kokoelma on ekstraton, ellei sitten teatteriversioita pidä jo lisukkeena. Vanha Special Edition DVD puoltaa siis yhä toistaiseksi paikkansa hyllyssä lisukkeiden osalta. (IJ)
05/03/2021

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy