Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Hitch - lemmentohtori

Hitch 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2005Kesto: 113 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 2.39
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 200082EAN: 5050582343298

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hy­vin pitkäl­ti täy­del­li­nen deit­ti-­ko­me­dia newyor­ki­lai­ses­ta lem­men­toh­to­ris­ta, jo­ka aut­taa ta­val­li­sia mie­hiä saa­vut­ta­maan vas­tak­kai­sen su­ku­puo­len huo­mion riittävän pitkäk­si ai­kaa hyvän en­si­vai­ku­tel­man te­ke­mi­sek­si.

Hy­vin pitkäl­ti täy­del­li­nen deit­ti-ko­me­dia newyor­ki­lai­ses­ta lem­men­toh­to­ris­ta (Will Smith), jo­ka aut­taa ta­val­li­sia mie­hiä saa­vut­ta­maan vas­tak­kai­sen su­ku­puo­len huo­mion riittävän pitkäk­si ai­kaa hyvän en­si­vai­ku­tel­man te­ke­mi­sek­si. Su­la­vuut­ta ja tyy­liä huo­ku­va elo­ku­va tietää kaik­ki pe­lin ji­pot ja vi­non pi­non Sink­kuelämää-sar­jas­ta­kin tut­tu­ja ti­las­to­ja, mut­ta va­kuut­taa en­nen kaik­kea ke­vyen raik­kaal­la ot­teel­laan ja ky­vyllään an­taa van­hoi­hin kaa­voi­hin hie­man uut­ta näkö­kul­maa.
Will Smith on ima­goon­sa täy­del­li­ses­ti räätälöi­dyssä roo­lis­saan su­ve­ree­ni, mut­ta oli­si vää­rin väittää elo­ku­van toi­mi­van yk­sin hä­nen har­teil­laan, sillä tällä ker­taa käytännöl­li­ses­ti kaik­ki osa­te­kijät lok­sah­ta­vat pai­koil­leen. Ko­ko näyt­te­lijä­kaar­ti – mu­kaan lu­kien hie­man Tom Ar­nold­mai­sen suo­ri­tuk­sen te­kevä Ke­vin Ja­mes – ede­saut­ta­vat rik­kaan vi­vah­teik­kaan ja us­kot­ta­van vä­littömän maail­man luo­mi­ses­sa, jon­ka ta­pah­tu­mis­sa on help­po elää mu­ka­na. Pitkäl­li­sen aja­tusp­ro­ses­sin tu­lok­se­na on syn­ty­nyt hämmäs­tyttävän fik­su, tem­pol­taan ilah­dut­ta­van tii­vis ja myös dia­lo­gil­taan terävä kä­si­kir­joi­tus — ja elo­ku­va, jo­ta ei voi kuin ihas­tel­la. Sa­ma pä­tee myös näyttämö­paik­ka­na toi­mi­vaan New Yor­kiin, jos­ta on­nis­tu­taan an­ta­maan lu­kuis­ten vä­hemmän ku­vat­tu­jen paik­ko­jen kaut­ta har­vi­nai­sen mo­ni-il­mei­nen ja elävä ku­va – jo­pa siinä mää­rin että tämä ar­vos­te­li­ja pää­tyi taas vaih­teek­si Fin­nai­rin si­vuil­le.

Kuva & ääni

Levollinen, miellyttävän tarkka ja väritoistoltaan hallitun kylläinen kuva, joka säilyttää iskukykynsä kohtalaisesti myös lukuisissa tummissa kohtauksissa. Kuva jättää ajoittain hieman toivomisen varaa etenkin terävyydessä, ja tarkalla näytöllä pinnoissa on nähtävissä lievää ylimääräistä eloa, mutta normaalilaitteistolla kummastakaan ei ole häiriöksi asti. Roskaa esiintyy tuskin havaittavasti ja kohinakin pysyy kohtuullisella tasolla. Eloisa, teknisesti selkeä ja etenkin musiikkimaailmaltaan ilahduttavan pirteä ääniraita.

Ekstrat

Ekstroissa kaksi poistettua kohtausta ohjaajan alustuksella (7 min.), alku vaihtoehtoisella teemalla (6 min.), pieleen menneitä otoksia (4 min.), musavideo ja viisi yllättävän hyvää making of -tyylistä minidokumenttia tanssiliikkeistä (8 min.), kuvauspaikoista (7 min.), muodista (7 min.) ja deittailuohjeista (11 min.). Harmillisesti elokuvan traileri puuttuu, mutta vielä häpeällisemmpää on kannessa mainostetun kommenttiraidan puutuminen levyltä. Jälkimmäisen suhteen kyse voi olla vahingosta, sillä levyn teknisiä tietoja tutkimalla on havaittavissa muutamia muitakin pieniä vaillinaisuuksia tai keskeneräisyyksiä levyn toteutuksessa. Näistä ei kuitenkaan ole haittaa elokuvan katsomiselle. (IJ)

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy