Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Eräs rakkaustarina ja Toisen kerroksen lauluja - Roy Andersson erikoiseditio

Sånger från andra våningen 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1969/2000Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: Pan VisionKuva:
Anamorfinen 1.71/1.7
Ääniraita: DTS5.1
Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 79158EAN: 6416335177081

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Eräs rak­kaus­ta­ri­na ker­too kah­den nuo­ren, 13-­vuo­tiaan An­ni­kan, sekä 15-­vuo­tiaan Pä­rin ra­kas­tu­mis­ta tar­kas­ti huo­mioi­den.

Eräs rak­kaus­ta­ri­na ker­too kah­den nuo­ren, 13-vuo­tiaan An­ni­kan (Ann-So­fie Ky­lin), sekä 15-vuo­tiaan Pä­rin (Rolf Sohl­man) ra­kas­tu­mis­ta tar­kas­ti huo­mioi­den. An­ders­son näyttää pien­ten asioi­den vai­ku­tuk­sen nuor­ten suh­tee­seen. Oh­jaa­ja ja nuo­ret näyt­te­lijät te­kevät ra­kas­tu­mi­sen het­kestä ja siitä seu­raa­vas­ta haa­voit­tu­vuu­des­ta us­ko­mat­to­man to­del­lis­ta kat­sot­ta­vaa. Siinä missä elo­ku­va on on­nis­tu­nut ku­vaus nuo­ris­ta, on se sitä myös ajan ku­vaa­ja­na.
Toi­sen ker­rok­sen lau­lui­hin on ker­ron­taan vuo­sien var­rel­la luo­tu mo­nia tyy­lejä, sil­ti Roy An­ders­so­nin on on­nis­tu­nut ra­ken­taa ai­van omannäköi­sensä ku­val­li­nen ker­ron­ta­mal­li. Hän kul­jet­taa ta­ri­naa pysäh­ty­neillä ku­vil­la, jois­sa va­loil­la, var­joil­la, la­vas­teil­la, ko­reog­ra­fioil­la ja ase­tel­mil­la on ai­van uu­den­lai­nen mer­ki­tys. Ne­rok­kaas­ti ra­ken­ne­tuis­sa ku­vis­sa ti­lan­ne jä­tetään pu­reu­tu­maan kat­so­jan mie­leen vi­suaa­li­sen lois­tok­kuu­den kaut­ta. Toi­sen ker­rok­sen lau­lu­ja on kuin shak­kiot­te­lu, jon­ka jo­kai­nen siir­to on har­kit­tu pitkäl­le eteenpäin.
Si­vis­ty­nyt, yk­si­tyis­koh­tia ha­vain­noi­va dia­lo­gi ko­ros­taa An­ders­so­nin per­fek­tio­nis­mia. Hän näyttää haa­voit­tu­nees­sa ih­mi­sessä kas­va­van sel­viäjän ja voit­ta­jan. Hän nä­kee traa­gi­suu­des­sa kau­neut­ta, mut­ta myös päin­vas­toin.

Kuva & ääni

Kuva on riittävän tarkka. Ääniraita painottuu puheen tarkkaan toistamiseen. Kuva on hienostuneen värinen ja riittävän terävä. Ääniraita on jaettu tarkasti kahteen kanavaan.

Ekstrat

Lisämateriaaleihin on panostettu. Ohjaajan kommenttiraidan lisäksi tarjolla on useita dokumentteja (yhteensä 72 min.), tv-haastattelu vuodelta 1970 (9 min.), otoksia ohjaajan filmografiasta (12 min.), sekä tuotantotiedot./ Ekstroja riittää: ohjaajan kommenttiraita, Pienen ihmisen suuruus –dokumentti (56 min.), 4 poistettua kohtausta (13 min.), mukana kuvauksissa (20 min.), tuotantotiedot, sekä kuvagalleria. (VA)

Tekijät

Ohjaaja: Roy Andersson

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy