Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Batman & Robin

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1997Kesto: 124 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
4K HDR 1.85
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112748166

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Hyvän­tuu­li­nen le­pak­ko­hu­pai­lu usut­taa Le­pak­ko­mie­hen ja Ih­me­po­jan kau­pun­kia uh­maa­van Pak­ka­su­kon ja Myrk­ky­mu­raa­tin kimp­puun.

Hyvän­tuu­li­nen le­pak­ko­hu­pai­lu usut­taa Le­pak­ko­mie­hen ja Ih­me­po­jan kau­pun­kia uh­maa­van Pak­ka­su­kon (Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ger) ja Myrk­ky­mu­raa­tin (U­ma Thur­man) kimp­puun. Ni­mi­roo­lis­sa nyt Geor­ge Cloo­ney, jo­ka heittää tässä ker­ta­luon­toi­sen kuu­ta­mo­kei­kan te­le­vi­sion Te­ho-o­sas­tol­ta — oh­jaa­jan mu­kaan 3 päivänä vii­kos­sa sa­maan ai­kaan kun sar­jaa ku­vat­tiin sa­moil­la stu­dioil­la.
Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ger te­kee vet­reän tur­neen pak­ka­suk­ko­na, jo­ka suol­taa one­li­ne­rei­ta in­nok­kaa­min kuin yli­kuu­men­net­tu ve­si­mo­le­kyy­li kat­ti­las­sa. Uma Thur­man on niin ikään hyvä tar­kan ar­ti­ku­loi­tu­na ja kie­ron viet­te­levänä mu­raat­ti­na. Cloo­ney ei tun­nu eri­tyi­sen luon­te­val­ta pää­roo­lis­sa, mut­ta Ch­ris O’­Don­nell le­pak­ko­poi­ka­na ja Ali­cia Sil­vers­to­ne le­pak­ko­tyttönä pärjäävät sen ver­ran hy­vin, että per­he­kin on jok­seen­kin toi­mi­va. Kaik­ki sil­ti tietävät ole­van­sa sar­ja­ku­va-ai­hei­ses­sa lei­kissä eikä va­ka­vas­sa elo­ku­vas­sa.
K­rii­ti­kot ovat tämän tei­lan­neet alim­paan maan­ra­koon, mut­ta ver­tai­lu­koh­das­ta riip­puu pitääkö tätä kau­his­tuk­se­na vai kel­vol­li­se­na hu­pai­lu­na. En­simmäi­sen Bat­man-e­lo­ku­van kans­sa tällä on hy­vin vähän jos mitään yh­teistä. Edel­li­so­saan ver­rat­tu­na puo­les­taan kie­li on nyt en­tistä tiu­kem­min pos­kes­sa, mut­ta ote yllättäen vä­hemmän so­ke­ri­hu­ma­lai­nen vaik­ka nyt­kin oh­jaa­jan täh­ti­puik­koa hei­lut­te­lee Joel Sc­hu­mac­her. Va­ka­vaa elo­ku­vaa tästä ei saa millään muo­toa, eikä edes eri­tyi­sen ta­sa­pai­nois­ta tai­val­ta, mut­ta pitkäk­si ve­det­tynä tv-sar­jan jak­so­na tämä on suo­ra­vii­vai­sen ke­vol­lis­ta hub­ba­bub­baa. Elo­ku­van ai­koi­naan saa­man vas­taa­no­ton myötä kui­ten­kin sar­jan seu­raa­va osa pe­rut­tiin pi­ka­vauh­tia.

Kuva

Uudelleen 35mm filmiltä skannattu ja 4K:na masteroitu kuva näyttää komealta. Kuvanlaatu vaihtelee viiltävän terävästä keskimääräisen jäsentyneeseen, aina otoksesta riippuen. Anti on heikoimmillaan alkukohtauksen hämyssä ja parhaimmillaan valoisissa lähikuvissa, joissa voi laskea uurteet näyttelijöiden kasvoilta — tai epäillä Alicia Silverstonen käyttäneen sijaisnäyttelijää moottoripyörän selässä (1h40). HDR-väritoisto on suoraan karkkipussista, mutta makeasti niin.

Ääni

Yksinkertainen ääniraita löytää kivasti eloa musiikkiraidastaan ja toistaa runsaat onelinerinsa puhtaasti. Tehostepuoli on kepeästi luonnosteltua, mutta sellaisena ongelmatonta. Teknisiltä pisteiltään kyse on ensiluokkaisesta esityksestä, mutta taiteellisilta pisteiltään vain helposta hötöstä, kuten odottaa sopii.

Ekstrat

Entuudestaan tutuissa ekstroissa hitusen mainettaan kelvollisempi ohjaajan kommenttiraita (myös 4K-levyllä), making of, sarja koosteita, poistettu kohtaus, musiikkivideoita ja traileri. Kannessa väärä kuvasuhde. (IJ)
12/06/2020

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy