Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Tropic Thunder - Director's Cut

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 121 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 2.35*
Ääniraita: Dolby TrueHD 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 207468EAN: 7332504990635

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vir­kistävän let­keä ko­me­dia kol­mes­ta sta­ras­ta — va­ka­vas­ta luon­nenäyt­te­lijästä, kiil­to­ku­va­po­jus­ta ja alapää­huu­mo­rin eri­kois­mie­hestä — joi­den uu­sin yh­tei­nen pro­jek­ti vie heidät Viet­na­min so­dan mai­se­miin.

Vir­kistävän let­keä ko­me­dia kol­mes­ta sta­ras­ta — va­ka­vas­ta luon­nenäyt­te­lijästä, kiil­to­ku­va­po­jus­ta ja alapää­huu­mo­rin eri­kois­mie­hestä — joi­den uu­sin yh­tei­nen pro­jek­ti vie heidät Viet­na­min so­dan mai­se­miin. En­nen kuin ku­vauk­set kun­nol­la al­ka­vat­kaan mie­het kui­ten­kin löytävät it­sensä var­sin to­ti­ses­ta so­ta­ti­lan­tees­ta, jos­ta sel­viy­tyäk­seen täy­tyy osa­ta muu­ta­kin kuin näyt­te­le­mi­sen al­keet ja kä­si­kir­joi­tus ul­koa.
E­lo­ku­va tuo eläväs­ti mie­leen men­nei­den vuo­sien Kol­met ka­ve­ruk­set ja Hot Shot­sit, mut­ta ker­taa­kaan ky­se ei tun­nu ole­van ryöstö­ka­las­tuk­ses­ta. Luon­nol­li­ses­ti myös Viet­nam-e­lo­ku­vien merk­ki­paa­lut ai­na Pla­too­nis­ta Il­mes­tys­kir­jaan saa­vat kun­nia­no­soi­tus­ta osak­seen.
Jo yk­sistään se, että Ro­bert Dow­ney Jr. nähdään mus­taa miestä näyt­te­levänä me­to­dinäyt­te­lijänä aset­taa elo­ku­van odo­tuk­set kor­keal­le. Eikä tällä ker­taa tar­vit­se pet­tyä. Dow­neyn roo­li­suo­ri­tus on jo tun­nus­tet­tu Os­car-eh­dok­kuu­del­la par­haan si­vuo­san -ka­te­go­rias­sa, ja vaik­ka voit­to tun­tuu­kin ehkä kau­kaa­hae­tul­ta, ei se vä­hennä sitä to­si­seik­kaa, että ky­seessä on yk­si vii­meai­ko­jen haus­kim­mis­ta hah­mois­ta. Kun tähän lisätään ka­ve­rin­sa Tom Crui­sen ruu­miil­lis­ta­maa toi­min­tatäh­ti­kult­tia lep­poi­sas­ti pii­kit­te­levä Ben Stil­ler ja haus­kan, jos­kin var­sin en­nal­ta-ar­vat­ta­van suo­ri­tuk­sen se­ko­na pul­le­ro­na te­kevä Jack Black ei moit­teil­le juu­ri jää si­jaa.
Ai­van elo­ku­van lop­puun as­ti pa­ras ve­to ei säi­ly yllä, mut­ta toi­saal­ta elo­ku­va aloit­taa niin vah­vas­ti, että pie­ni löysäi­ly ei eh­di suu­rem­min hai­ta­ta. Eri­tyis­mai­nin­nan an­sait­se­vat näppäräs­ti elo­ku­van al­kue­sit­te­lynä toi­mi­va trai­le­rit, jot­ka aset­ta­vat kat­so­jan he­ti oi­keaan kon­teks­tiin.

Kuva, ääni & ekstrat

Upean värikylläinen ja tarkka kuva, joka selviää kunnialla yhtälailla linssiä lähentelevistä ihohuokosista kuin täysiverisistä taistelukohtauksista räjähdyksineen ja vilisevine aluskasvillisuuksineen kaikkineen. Ääniraita on ilahduttavan iskevä sekä tehosteiltaan, että Vietnam-elokuvien vakiokappaleita kierrättävältä musiikkiraidaltaan. Audiovisuaalinen toteutus erottuukin genren puitteissa poikkeuksellisen kunnianhimoisena ja onnistuneena esimerkkinä.
Ekstrojen parasta antia edustavat kaksi hyvää kommenttiraitaa, joista ensimmäisellä tietopitoisemmalla raidalla Ben Stillerin seurana mm. käsikirjoittaja, tuottaja ja kuvaussuunnitelija, ja jälkimmäisellä läppävetoisemmalla hupiraidalla puolestaan Jack Black ja rooliaan vetävä Robert Downey Jr. Myös kieliposkessa tehty puolituntinen expose-dokumentti elokuvan sisäisen elokuvan tekemisestä, 11-minuutin näyte improvisoinnista kuvauksissa ja kaksi pidennettyä kohtausta kannattaa katsoa (12 min.). Lisäksi mukana on mm. kaksi poistettua kohtausta (3 min.), vaihtoehtoinen loppu (3 min.), Tom Cruisen maskeeraustesti introlla (3 min.), MTV Movie Awardseja varten tehty vaisu sekoiluvideo ja perinteisiä koosteita idean synnystä (5 min.), alkukohtauksesta (6 min.), räjähdyksistä (6 min.), lavasteista (7 min.) ja näyttelijöistä (22 min.). Kommenttiraitoja lukuunottamatta kaikki ekstrat on tekstitetty suomeksi ja tarjolla HD-muodossa. (IJ)