Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Fidel & Che

Fidel 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 203190EAN: 6416548458816

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Ri­va­kas­ti harp­po­va TV-e­lo­ku­va Fi­del Cast­ron tiestä Kuu­ban val­lan kah­vaan.

Ri­va­kas­ti harp­po­va TV-e­lo­ku­va Fi­del Cast­ron tiestä Kuu­ban val­lan kah­vaan. Ta­pah­tu­mat sol­ju­vat vauh­dik­kaas­ti eteenpäin, lii­hot­taen pääo­sin his­to­rian­kir­joi­tuk­sen ta­sol­la ja väl­tel­len ar­ki­sia, hen­kilö­koh­tai­sia ta­pah­tu­mia. Ker­ron­ta ei ole omiaan luo­maan us­kot­ta­via hah­mo­ja, mut­ta ta­pah­tu­mien ku­lus­ta luo­daan sel­keä ku­va, jon­ka myötä voi ku­vi­tel­la op­pi­van­sa myös jo­ta­kin uut­ta his­to­rias­ta.
Käännös­ni­mi lisää myös ih­me­po­jan le­pak­ko­mie­hen rin­nal­le, mut­ta se ei muu­ta sitä to­si­seik­kaa, että ker­ron­nan kes­ki­pis­te py­syy tiu­kas­ti Cast­ros­sa — siinä missä So­der­bergh esi­mer­kik­si ku­vaa Chen Bo­li­vian kam­pan­jaa yli kah­den tun­nin ajan, sel­vitään tässä sa­mas­ta noin 10 mi­nuu­tis­sa. Ky­seessä tai­taa to­sin ol­la ly­hen­net­ty ver­sio al­ku­peräi­sestä mi­ni­sar­jas­ta, sillä kes­toa on li­ki 1,5 tun­tia vä­hemmän kuin jenk­ki­ver­sios­sa. Pi­demmän ver­sion saa­mis­ta ar­viois­ta pää­tel­len me­ne­tys on mar­gi­naa­li­nen, el­lei ky­seessä ole suo­ras­taan pa­ran­nus.

Kuva, ääni & ekstrat

Huomattavan pehmeä ja muutamaan otteeseen levoton kuva on sisällöllisesti asiallisen hiottu ja periodiuskottava. Lyhyt ja täysin turha esinäytös nykypäivän Cuubassa näyttää poikkeuksellisen kamalalta, mutta myöhemmin jälki onneksi paranee. Ääniraita on puhtaan selkeä stereo. Ekstraton. (IJ)
05/10/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy