Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Peruna

The Potato Venture 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2021Kesto: 103 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.39
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 7333018019010

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ne­ro­kas ta­ri­na 1600-­lu­vun star­tup­paa­jas­ta, jo­ka kek­sii al­kaa te­kemään bis­nestä uu­des­ta maail­mas­ta saa­pu­neil­la maapää­rynöillä.

Ne­ro­kas ta­ri­na 1600-lu­vun star­tup­paa­jas­ta, jo­ka kek­sii al­kaa te­kemään bis­nestä uu­des­ta maail­mas­ta saa­pu­neil­la maapää­rynöillä. Jos Si­li­con Val­ley -sar­ja tun­tui jo na­se­val­ta on tämä suo­ras­taan pro­fee­tal­li­nen il­miö, jo­ka pu­kee tu­le­vien vuo­si­sa­to­jen star­tup-s­ke­nen kas­kuik­si ja oi­val­luk­sik­si pi­meän kes­kia­jan tuo­mal­la pers­pek­tii­villä. Lop­pu­tu­los on suo­ras­taan hy­ker­ryttävän va­lis­ta­va.
Koo­mik­ko Joo­nas Nord­man pu­kee tässä yl­leen Suo­men For­rest Gum­pin so­ti­so­pan ja suol­taa maail­maan kaik­ki ne tar­vit­ta­vat ji­pot ja uu­det kek­sinnöt, joi­ta hä­nen yri­tyk­sensä tar­vit­see tehdäk­seen uu­des­ta ih­meel­li­sestä juu­rek­ses­ta me­nes­tyk­sen. Va­paas­ti app­rop­rioi­dut in­no­vaa­tiot ovat mo­ni­nai­set ja nii­den ris­ti­kytkök­set ker­ras­saan val­loit­ta­via, mut­ta so­pan suo­la tu­lee star­tup­paa­mis­ta si­val­ta­vis­ta let­kau­tuk­sis­ta, jot­ka ovat pait­si run­sai­ta myös her­kul­li­sen osu­via. Näi­den ko­koa­mi­ses­ta ja yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta elo­ku­van kä­si­kir­joit­ta­ja Pek­ko Pe­so­nen an­sait­si­si jon­kin­lai­sen Lönn­rot-pal­kin­non.
Vä­kevän vi­sion va­raan ra­ken­tu­va elo­ku­va on­nis­tuu il­miömäi­sellä ta­val­la yhtä ai­kaa haus­kuut­ta­maan ja opet­ta­maan yrittä­mi­sen aak­ko­sia sekä aak­ko­siin liit­tyvän pö­hinän ter­vettä kri­tiik­kiä. Jos elo­ku­vas­sa kiertävä kan­sa­kou­lu aset­tau­tuu tiek­si koh­ti va­lis­tus­ta on myös tällä elo­ku­val­la sa­man­lai­nen roo­li tu­le­vien yrittäjä­nal­ku­jen ja heitä kou­li­vien erinäis­ten bis­ne­sen­ke­lei­den ojen­ta­mi­ses­sa. Osa kai­kes­ta on pe­ru­na­teat­te­ria, mut­ta pa­lo vie eteenpäin.

Kuva

Upea kuva on vakaa, jäsentynyt ja läpeensä filmaattinen. Näyttävästi lavastettu ja puvustettu elokuva lainaa puitteensa Liettuassa sijaitsevalta Trakain linnalta, mutta tarinan voi helposti kuvitella vaikkapa Hämeen linnan kupeeseen.

Ääni

Mainio karnevaalimainen ääniraita elää hervottomasta dialogista, mutta ampuu myös kaikilla muilla tykeillään. Nätti, näpsäkkä ja vaivattoman elävä sirkus elää ilahduttavasti myös tilassa.

Ekstrat

Ekstraton. (IJ)
06/12/2021

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy