Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Appaloosa

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.38
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 208513 EAN: 6438044132854

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Län­ne­ne­lo­ku­va on kuo­pat­tu jo mo­neen ker­taan vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na, mut­ta ai­na la­ji­tyyp­pi vaan nos­taa it­sensä par­ras­va­loi­hin.

Län­ne­ne­lo­ku­va on kuo­pat­tu jo mo­neen ker­taan vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na, mut­ta ai­na la­ji­tyyp­pi vaan nos­taa it­sensä par­ras­va­loi­hin. Nyt­tem­min on ol­lut hie­man hil­jais­ta, jo­ten pa­rem­min näyt­te­lijänä tun­ne­tun Ed Har­ri­sin oh­jauk­sen ot­taa mie­luus­ti vas­taan ja luul­ta­vas­ti kat­soo tois­te­kin pa­rem­paa odo­tel­les­sa.
Ro­bert B. Par­ke­rin ro­maa­niin pe­rus­tu­va Ap­pa­loo­sa ker­too ari­zo­na­lai­sen kau­pun­gin palk­kaa­mis­ta ase­mie­histä (Ed Har­ris ja Vig­go Mor­ten­sen) ja pia­non­soit­ta­ja Al­lys­ta (Renée Zel­lwe­ger), joi­den trian­ge­lid­raa­ma an­taa miel­lyttävää psy­ko­lo­gis­ta taus­taa lain ja ri­kol­lis­ten vä­lien­sel­vit­te­lyyn. Ta­ri­na on tyy­pil­li­nen ”­kau­pun­ki il­man la­kia” –­ke­hi­telmä, mut­ta to­teu­tus on teh­ty osin uut­ta luo­den.
Var­sin­kin ku­vaa­ja Dean Sem­le­rin ku­va­kul­mat näyttävät hui­kai­se­vil­ta. Uut­ta on myös san­ka­ri­pa­rin eri­koi­nen si­de. Mie­het kes­kus­te­le­vat na­se­van la­ko­ni­ses­ti, ja Ed Har­ri­sin esittämän Co­len ha­lu op­pi uu­sia sa­no­ja tuo mu­ka­vaa peh­meyttä il­mai­suun. In­tiaa­ni­koh­taus­kin on to­teu­tet­tu en­nen nä­kemättömällä ta­val­la. Hie­noi­sia köm­pe­lyyk­siä tän­ne jäi, mikä uh­kaa neljän täh­den ar­vo­sa­naa, mut­ta kä­sit­te­ly­ta­van tuo­reus klas­si­ses­sa län­ne­ne­lo­ku­vas­sa nos­taa tun­nel­maa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita, mutta ei tämä mitään refrenssitasoa ole. Ekstroissa 37 min. dokumentit, kommenttiraita ja 11 min. poistettuja kohtauksia. (PS)
23/05/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy