Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Appaloosa

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.38
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 208513 EAN: 6438044132854

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Län­ne­ne­lo­ku­va on kuo­pat­tu jo mo­neen ker­taan vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na, mut­ta ai­na la­ji­tyyp­pi vaan nos­taa it­sensä par­ras­va­loi­hin.

Län­ne­ne­lo­ku­va on kuo­pat­tu jo mo­neen ker­taan vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na, mut­ta ai­na la­ji­tyyp­pi vaan nos­taa it­sensä par­ras­va­loi­hin. Nyt­tem­min on ol­lut hie­man hil­jais­ta, jo­ten pa­rem­min näyt­te­lijänä tun­ne­tun Ed Har­ri­sin oh­jauk­sen ot­taa mie­luus­ti vas­taan ja luul­ta­vas­ti kat­soo tois­te­kin pa­rem­paa odo­tel­les­sa.
Ro­bert B. Par­ke­rin ro­maa­niin pe­rus­tu­va Ap­pa­loo­sa ker­too ari­zo­na­lai­sen kau­pun­gin palk­kaa­mis­ta ase­mie­histä (Ed Har­ris ja Vig­go Mor­ten­sen) ja pia­non­soit­ta­ja Al­lys­ta (Renée Zel­lwe­ger), joi­den trian­ge­lid­raa­ma an­taa miel­lyttävää psy­ko­lo­gis­ta taus­taa lain ja ri­kol­lis­ten vä­lien­sel­vit­te­lyyn. Ta­ri­na on tyy­pil­li­nen ”­kau­pun­ki il­man la­kia” –­ke­hi­telmä, mut­ta to­teu­tus on teh­ty osin uut­ta luo­den.
Var­sin­kin ku­vaa­ja Dean Sem­le­rin ku­va­kul­mat näyttävät hui­kai­se­vil­ta. Uut­ta on myös san­ka­ri­pa­rin eri­koi­nen si­de. Mie­het kes­kus­te­le­vat na­se­van la­ko­ni­ses­ti, ja Ed Har­ri­sin esittämän Co­len ha­lu op­pi uu­sia sa­no­ja tuo mu­ka­vaa peh­meyttä il­mai­suun. In­tiaa­ni­koh­taus­kin on to­teu­tet­tu en­nen nä­kemättömällä ta­val­la. Hie­noi­sia köm­pe­lyyk­siä tän­ne jäi, mikä uh­kaa neljän täh­den ar­vo­sa­naa, mut­ta kä­sit­te­ly­ta­van tuo­reus klas­si­ses­sa län­ne­ne­lo­ku­vas­sa nos­taa tun­nel­maa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita, mutta ei tämä mitään refrenssitasoa ole. Ekstroissa 37 min. dokumentit, kommenttiraita ja 11 min. poistettuja kohtauksia. (PS)
23/05/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy