Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Mamma mia!

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
VC-1 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
  EAN: 5050582891843

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vuo­des­ta 1999 as­ti eri puo­lil­la maail­maa pyö­ri­nyt Ab­ba-mu­si­kaa­li "Mam­ma Mia!" pää­si viettämään kym­me­nettä syn­tymäpäiväänsä uu­den elo­ku­va­ver­sion muo­dos­sa. Al­ku­peräi­sen mu­si­kaa­lin oh­jaa­ja Phyl­li­da Lloyd tart­tui myös elo­ku­va­ver­sion puik­koi­hin, eikä lop­pu­tu­los ole hul­lum­pi adap­taa­tio me­nes­tys­mu­si­kaa­lis­ta.
Vir­keäs­ti ku­vi­tet­tu elo­ku­va­mu­si­kaa­li toi­mii sa­moin edel­ly­tyk­sin kuin esi­ku­van­sa — kun­han has­sut­te­le­van asen­teen, lup­sa­kan peh­moi­sen ta­ri­nan ja ylipäänsä tans­sah­te­le­van ker­ron­ta­tyy­lin su­lat­taa voi läm­min­hen­ki­sestä me­nos­ta naut­tia. Va­ka­vas­ti tätä ei saa ereh­tyä ot­ta­maan, eikä sa­no­maa löy­dy sen enempää kuin sir­kus­hat­ta­ras­ta yleensä. Tii­viik­si lei­ka­tut ja osin kie­li pos­kes­sa teh­dyt Ab­ba-nu­me­rot seu­ra­vat toi­siaan kiih­keällä tah­dil­la, mut­ta draa­ma ja ko­me­dia löytävät luon­te­van paik­kan­sa näi­den vä­listä.
Näin mu­si­kaa­lin jenk­ki­ver­sion New Yor­kin Ca­dil­lac Win­ter Gar­den Thea­te­ris­sa keväällä 2005. Tähän ver­rat­tu­na elo­ku­va on vi­suaa­li­ses­ti hui­kean pal­jon rik­kaam­pi kii­tos suur­rem­man näyttämön ja tuo­tan­to­tek­nii­kan mah­dol­lis­ta­mien kei­no­jen, vaik­ka ky­se on to­ki ai­van eri me­diois­ta. Niin ikään mies­kol­mi­kon ke­miat toi­mi­vat nyt haus­kas­ti yh­teen Pier­ce Bros­na­nin, Stel­lan Skarsgår­din ja Co­lin Firt­hin tuo­des­sa hah­mot pait­si aiem­paa lä­hemmäs kat­so­jaa myös hi­tu­sen to­del­li­sem­mik­si ih­mi­sik­si. Se missä elo­ku­va hä­viää mu­si­kaa­lil­le on mu­siik­ki­nu­me­roi­den ener­gi­syy­dessä ja so­lis­tien elä­vyy­dessä — nyt kaik­ki näyt­te­lijät lau­la­vat omat osut­ten­sa, mut­ta vain Aman­da Seyf­ried vai­kut­taa täy­sin luon­te­val­ta. To­sin hyvä on myös Co­lin Firt­hin rau­hal­li­nen lu­ri­tus ki­ta­ran kans­sa.

Kuva & ääni

Osin Kreikassa ja osin Pine Wood Studiosilla Englannissa kuvattu elokuva tuo musikaalin rempseän huolettoman asenteen myös kotiteatteriin. Tasokas kuva on jäsentynyt ja värikylläinen kuten teeman kuuluukin, mutta muutama selvästi studiossa kuvattu otos pistää silmään epäluonnollisella hehkullaan ja keinotekoisella maisemataustallaan. Pääosin elokuva silti siirtää musikaalin tapahtumat ilahduttavan uskottavasti ja suurieleisesti ulkoilmaan. Abban musiikkinäytteitä pursuava ääniraita soi leppoisan lennokkaasti ja paljon puhtaammin kuin oikea musikaali keväällä 2005. Oikea musikaali kuitenkin vetää pitemmän korren paitsi laulajien tasossa, myös kokonaisuuden energisyydessä. Anti levittäytyy myös hennosti tilaan.

Ekstrat

Ekstroissa eritäin hyvä ohjaajan kommenttiraita, kuvakuvassaraita, poistettuja kohtuksia (8 min.), poistettu "The Name of the Game" -musiikkinumero (3 min.), mokia (2 min.), making of (24 min.), yhden musiikkinumeron anatomia (6 min.), "Gimme! Gimme! Gimme!" -musiikkivideo, kooste laulamisesta (11 min.) ja lyhyt teaseri-luontoinen kooste Abba-ilmiöstä, Abba-musikaalista ja tästä elokuvasta (3 min.). Universal Studiosin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistu levy saa seurakseen myös keräilykortin. (IJ)
14/05/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy