Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Churchill

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2017Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: Square OneKuva:
1080p 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
  EAN: 88985446559

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Square One) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ma­sen­ta­van fals­kil­ta mais­tu­va elo­ku­va seu­raa Wins­ton Churc­hil­lin suh­tau­mis­ta Nor­man­dian mai­hin­nou­suun noin vii­kon ver­ran en­nen H-­het­keä.

Ma­sen­ta­van fals­kil­ta mais­tu­va elo­ku­va seu­raa Wins­ton Churc­hil­lin suh­tau­mis­ta Nor­man­dian mai­hin­nou­suun noin vii­kon ver­ran en­nen H-het­keä.
Vähäe­lei­sen näyttäväs­ti ja miel­lyttävän pe­rio­dius­kot­ta­vas­ti la­vas­tet­tu elo­ku­va luo us­kot­ta­van pin­nan, mut­ta li­ki­main kaik­ki tämän pin­nan al­la tun­tuu lä­peensä väärältä aiem­man tie­don va­los­sa. His­to­rioit­si­ja Alex von Tun­zel­man­nin kä­si­kir­kir­joi­tuk­seen poh­jaa­va elo­ku­va on saa­nut­kin murs­ka­tuo­mion muun muas­sa Churc­hi­lin elämän­ker­ran kir­joit­ta­neel­ta And­rew" target="_blank">https://wins­tonc­hurc­hill.­hills­da­le.e­du/­fa­ke-his­to­ry-in-c­hurc­hill-s­tar­ring-b­rian-cox/">And­rew Ro­bert­sil­ta. Mikään elo­ku­vas­sa esi­tet­ty asia ei il­mei­ses­ti ta­pah­tu­nut näin, ja se on jo saa­vu­tus. Ras­kaut­ta­vim­mal­ta vai­kut­taa elo­ku­van päätös esittää Churc­hill vielä mai­hin­nou­supäivän aat­to­na­kin im­po­tent­ti­na si­vus­ta­kat­so­ja­na, jo­ka ru­koi­li ope­raa­tion pe­ruun­tu­mis­ta.
B­rian Cox me­ni­si ul­koi­ses­ti aut­ta­vas­ti Churc­hil­listä, ja epäi­lemättä jo­kin tämän roo­li­suo­ri­tuk­sen syn­kistä het­kistä ja heik­kouk­sis­ta osuu oi­keaan, mut­ta tässä syn­kis­te­ly ja heik­kou­det käyvät niin san­koik­si, että lop­pu­tu­lok­se­na on pelkkä la­maan­tu­nei­suus. Jos Churc­hill oli­si ol­lut näin saa­ma­ton ta­paus oli­si toi­sen maail­man­so­dan lop­pu­tu­los to­dennäköi­ses­ti ol­lut toi­nen.
Tätä elo­ku­vaa ei kan­na­ta se­koit­taa sa­moi­hin ai­koi­hin il­mes­ty­nee­seen Ga­ry Old­ma­nin täh­dittämään "­Dar­kest Hour" -e­lo­ku­vaan.

Kuva, ääni & ekstrat

Asiallinen kuva ja ääni. Ekstroissa making of. Saksalaispainos. (IJ)
06/08/2018

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy