Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

A Merry Christmas Miracle

A Merry Friggin' Christmas 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2014Kesto: 81 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 5053083022952

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

O­man isänsä ikuis­ta äk­syi­lyä yli­kom­pen­soi­va jou­luin­toi­li­ja jou­tuu vuo­sien kyräi­lyn jäl­keen viettämään jou­lun ko­to­naan ja hie­ro­maan so­pua isäu­kon kans­sa.

O­man isänsä (Ro­bin Wil­liams) ikuis­ta äk­syi­lyä yli­kom­pen­soi­va jou­luin­toi­li­ja (Joel Mc­Ha­le) jou­tuu vuo­sien kyräi­lyn jäl­keen viettämään jou­lun ko­to­naan ja hie­ro­maan so­pua isäu­kon kans­sa. Jou­lue­lo­ku­vien kul­ma­ki­vet ovat kun­nias­sa kun unoh­tu­nut lah­ja­kas­si yh­distää mie­het pon­nis­te­le­maan sa­man tehtävän eteen.
Jou­lue­lo­ku­vien se­son­kiai­ka on ly­hyt, mut­ta ei vielä välttämättä ohi en­nen kuin kuu­si kan­ne­taan pi­hal­le. Tämä symp­pik­sellä näyt­te­lijä­kaar­til­la ar­moi­tet­tu jou­lu­ta­ri­na si­joit­tuu sii­hen sar­jaan, jo­ta ei kan­na­ta kat­soa ai­van per­heen pie­nim­pien kans­sa aat­to­na, mut­ta toi­mii kyllä puk­kius­kon taak­seen jättä­nei­den viih­dyk­keenä juh­la­py­hien ai­ka­na en­nen tai jäl­keen H-het­keä.
Ro­bin Wil­liam­sin vii­mei­sen vuo­si­ker­ran näyt­te­lijä­suo­ri­tuk­siin lu­keu­tu­va roo­li äkä­pus­si­na kään­tyy pal­kit­se­vas­ti ma­sen­tu­nees­ta ju­ros­ta yh­teis­kun­ta­kel­poi­sek­si isoisäk­si, mut­ta Wil­liam­sin kup­li­vin­ta an­tia tämä ei ole. Com­mu­ni­ty-sar­jas­ta ehkä par­hai­ten muis­tet­ta­va Joel Mc­Ha­le hoi­taa tässä ve­to­vas­tuun­sa hy­vin, vaik­ka tul­kin­ta on­kin en­nem­min hätäi­sen toi­mi­va kuin mie­leen­pai­nu­va. Si­vuo­sis­sa Mart­ha Stewar­tia ke­vyes­ti ka­na­voi­va Can­di­ce Ber­gen sekä jou­lue­lo­ku­vis­sa Pa­han pu­kin muo­rin sis­ko­na aiem­min näh­ty Lau­ren Gra­ham komp­paa­vat mie­hiään su­ju­vas­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Miellyttävän sävykäs ja luonnollinen kuva, sekä luonteva ääniraita. Ekstraton. (IJ)
30/12/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy