Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Viheltävät luodit

Ride the High Country 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1962Kesto: 89 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 2.38
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 62889EAN: 7321944669072

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ih­mi­sen ole­mas­sao­lon ih­meitä kah­den län­nen­kon­ka­rin tu­ri­noin­nin kaut­ta luo­taa­va klas­sik­ko oli Sam Pec­kin­pa­hin oh­jaus­de­byyt­ti ja kuu­luu mes­ta­rin par­hai­den jouk­koon.

Ih­mi­sen ole­mas­sao­lon ih­meitä kah­den län­nen­kon­ka­rin (Ran­dolph Scott vii­mei­sessä roo­lis­saan Joel McC­rean avit­ta­ma­na) tu­ri­noin­nin kaut­ta luo­taa­va klas­sik­ko oli Sam Pec­kin­pa­hin oh­jaus­de­byyt­ti ja kuu­luu mes­ta­rin par­hai­den jouk­koon.
Us­kon­nol­li­sen isän or­juut­ta­ma tyttö (Ma­riet­te Hart­ley) te­kee suu­ren vir­heen men­nessään epämääräi­sen kul­lan­kai­va­jan kans­sa nai­mi­siin ja saa tuek­seen nuo­ren kuu­ma­kal­len (Ron Starr). Ryhmä muok­kau­tuu ris­ti­pai­nei­den jäl­keen yh­dek­si ul­ko­puo­lis­ta uh­kaa vas­taan. Sa­mal­la mi­ta­taan ystä­vyy­den ja mo­raa­lin ar­vo­ja.
Jär­kiään hy­vin näy­tel­ty. Hie­nois­sa si­vuo­sis­sa Ja­son Ro­bards ja LQ Jo­nes. Ylevä wes­tern. Huo­ma­sin jäl­keenpäin, että Ant­ti Ala­nen käyt­ti sa­maa sa­naa MMM-e­lo­ku­va­kir­jas­saan.

Kuva, ääni & ekstrat

Kaunis, komea CinemaScope-kuva. Selkeän tyylikäs monoraita. Ekstroissa min. dokumentti, tutkijoiden kommenttiraita ja Peckinpahin trailerigalleria. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy