Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Larry Flynt – minulla on oikeus

The People vs. Larry Flynt 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1996Kesto: minuuttia
Julkaisija: Sony 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051162326779

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Se­kopäi­nen se­lon­te­ko Hust­ler-­leh­dellä maail­man­mai­nee­seen nous­sees­ta Lar­ry Flyn­tistä, jo­ka ko­ki kut­su­muk­sek­seen kai­nos­te­le­mat­to­man por­non le­vittä­mi­sen nälkäi­sel­le lu­ki­ja­kun­nal­le.

Se­kopäi­nen se­lon­te­ko Hust­ler-leh­dellä maail­man­mai­nee­seen nous­sees­ta Lar­ry Flyn­tistä, jo­ka ko­ki kut­su­muk­sek­seen kai­nos­te­le­mat­to­man por­non le­vittä­mi­sen nälkäi­sel­le lu­ki­ja­kun­nal­le. Play­boyn te­ko­py­histä teks­teistä sui­vaan­tu­nut yrittäjä ot­ti elämän­tehtäväk­seen hyvän maun ra­jo­jen en­nak­ko­luu­lot­to­man koet­te­lun, mut­ta pää­tyi siinä si­vus­sa myös va­paan sa­nan ris­ti­ret­keläi­sek­si.
Oh­jaa­ja Mi­los For­man luot­saa elo­ku­vaa va­kaal­la kä­dellä, sen­saa­tio­ha­kui­suut­ta kar­tel­len ja ta­sa­pai­nois­ta draa­maa ta­voi­tel­len. Ku­vaus on kilt­tiä, mut­ta Flyn­tin sie­vis­te­lemätön elämän­tyy­li ja kar­keakä­ti­nen ta­pa yrittää tuo­da sa­no­maan­sa lä­pi kär­ke­vien lau­sun­to­jen ja erinäis­ten stunt­tien kaut­ta vä­lit­tyy hy­vin. Elo­ku­va tii­vistää pal­jon ja si­vut­taa rei­lun osan koh­teen­sa elämästä, mut­ta lop­pu­tu­los tun­tuu ai­heel­leen re­hel­li­seltä. Vain yk­si eri­koi­sen köm­pelö rin­nas­tus Flyn­tin suih­ka­rin ja Yh­dys­val­tain sym­bo­li­na tun­ne­tun val­kopää­me­ri­kot­kan vä­lillä pistää silmään tyy­li­vir­heenä.
Woo­dy Har­rel­son te­kee pääo­sas­sa hyvän suo­ri­tuk­sen, jo­ka ei pue hah­moaan jä­rin san­ka­ril­li­seen asuun, mut­tei liioin tee tästä ko­vin vas­ten­mie­listäkään kes­ki­pis­tettä ta­ri­nal­le. Court­ney Lo­ve on ai­noa elo­ku­van tun­te­ma rou­va Flynt, jo­ka eli täy­sillä mu­ka­na mie­hensä aloit­ta­mis­sa lii­ke­toi­mis­sa, ja Edward Nor­ton yh­dis­telmä Flyn­tien la­ki­mie­histä Alan Isaac­ma­ni­na. Lar­ry Flynt it­se pyörähtää mu­ka­na tuo­ma­ri­na lan­get­ta­mas­sa it­sel­leen 25 vuo­den van­ki­la­tuo­mion.

Kuva & ääni

Aikuisviihdeteollisuuden ihannoinniksi tätä on vaikea väittää, sillä Hollywoodin patentoidun kiiltokuvapatinan sijaan ote on arkisen kylmä, mutta elokuvan luonteeseen hyvin istuva. Hyvä kuva jää pehmeänpuoleiseksi ja toistaa miljöönsä jokseenkin rujosti, mutta ilme on luonteva ja huoliteltu. Ääniraita ei suuria tunteita virittele, mutta kaikki dialogi aina Edward Nortonin korkeimman oikeuden esitykseen huipentuen toistuu miellyttävästi.

Ekstrat

Ekstroissa poistettuja kohtauksia kommentein (2 min.), hyvä kooste Flyntistä (29 min.) ja erinomainen making of (30 min.), joka valaisee hyvin elokuvan syntyä ja antaa myös kaikille keskeisille tahoille puheenvuoron. Sokerina pohjalla vielä sarja näytteitä Flyntin presidentinvaalikampanjan tv-spoteista (12 min.). Tekstityksessä käännös muuttaa yhden joulupukki-sketsin aika paljon arvelluttavimmille linjoille kuin mihin alkuperäisversio antaisi luvan. (IJ)
12/07/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy