Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Fortress

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2021Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 2.39
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5709165606922

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hor­ju­va lii­ke­mies juok­see isänsä luok­se pe­las­taak­seen kryp­to­fir­man­sa.

Hor­ju­va lii­ke­mies juok­see isänsä (B­ru­ce Wil­lis) luok­se pe­las­taak­seen kryp­to­fir­man­sa. Perässä seu­raa se­ka­lai­nen köö­ri palk­ka­mur­haa­jia, joi­den kii­ka­ris­sa era­koi­tu­nut isuk­ki on pi­dempään jo ol­lut.
T­ri­lo­gian en­simmäi­sek­si osak­si vi­sioi­tu teos kek­sii eri­koi­sen lähtö­ti­lan­teen, jos­sa Yh­dys­val­tain tie­dus­te­lu­pal­ve­lus­sa elämänsä li­koon pistä­neet mie­het ja nai­set saa­vat eläköi­tyä rau­has­sa Puer­to Ri­cos­sa si­jait­se­val­le sa­lai­sel­le lei­ril­le. Tästä sinällään kiin­nos­ta­vas­ta al­kua­se­tel­mas­ta syn­tyy tyys­tin ge­nee­ri­nen toi­min­ta­ta­ri­na, jos­sa trau­mat kor­vaa­vat jän­ni­tyk­sen, pu­he osin toi­min­nan, ja kyräi­ly var­si­nai­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen. Hah­mo­jen toi­min­nas­sa ei juu­ri ole eloa tai us­kot­ta­vuut­ta, mut­ta muo­dol­li­ses­ti kaik­ki pa­la­set ovat li­ki­main koh­dal­laan.
E­ri­tyi­sek­si elo­ku­van te­kee sen ase­ma yh­tenä Bru­ce Wil­li­sin uran vii­mei­sistä elo­ku­vis­ta. Pu­hee­seen ja kie­len ymmärtä­mi­seen ra­jul­la kä­dellä vai­kut­ta­vaan afaa­siaan sai­ras­tu­nut Wil­lis päät­ti lo­pet­taa uran­sa kun­nial­la. Mie­hen dia­lo­gia on kar­sit­tu jo tässä elo­ku­vas­sa mi­ni­miin, eikä kes­kus­te­lu­koh­tauk­sis­sa voi pu­hua vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta, mut­ta pro­jek­tin lop­puun saat­ta­mi­ses­ta täy­tyy an­taa res­pek­tiä. Muun muas­sa elo­ku­vat Die Hard, 12 api­naa, Kuu­des ais­ti ja The Fifth Ele­ment kat­ta­va mie­hen fil­mog­ra­fia on niin ikään kun­nioi­tet­ta­va saa­vu­tus. Tässä ta­ri­nan viit­taus ra­dio­lii­ken­teen my­kistävään kom­mu­ni­kaa­tio­vor­tek­siin lie­nee se­kin kai­ku Wil­li­sin koh­taa­mas­ta vas­toinkäy­mi­sestä.

Kuva

Parhaimmillaan moitteettoman jäsentynyt videomainen kuva vaikuttaa laadukkaalta budjettituotannolta. Ajoittain jälki jää hivenen tukkoiseksi ja väritoistoltaan kuristetuksi, mutta tämä ei nautintoa juuri muuta.

Ääni

Asiallinen ääniraita luottaa dialogiin, mutta myös musiikki- ja tehosteraidat ovat ajatuksella mukana. Dialogi toistuu luontevan pehmeästi, mutta töksähdellen muutoinkin kuin Willisin osalta.

Ekstrat

Ekstraton. (IJ)
13/05/2022

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy