Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

War Dogs

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

So­dan syy ei ole ideo­lo­gia, tur­val­li­suus tai sat­tu­ma.

So­dan syy ei ole ideo­lo­gia, tur­val­li­suus tai sat­tu­ma. Ai­noa syy on lii­ke­ta­lous. War Dogs sen sa­noo suo­raan: jos jo­ku väittää toi­sin, hän on idioot­ti tai sit­ten it­se mu­ka­na kan­sainvä­li­sessä ase­kau­pas­sa ta­val­la tai toi­sel­la. Ta­po­ja­han riittää teol­li­suu­des­ta kaup­paan ja so­ti­lais­ta ter­ro­ris­tei­hin ja sitä myötä po­li­tiik­kaan.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu to­si­ta­pah­tu­miin, joi­den poh­jal­ta toi­mit­ta­ja Guy Law­son te­ki Rol­ling Sto­neen ai­koi­naan her­kul­li­sen re­por­taa­sin. Kuin­ka oli mah­dol­lis­ta, että pa­ri nuor­ta tauk­kia sai so­vit­tua Pen­ta­go­nin kans­sa sa­dan mil­joo­nan AK-47 –­pa­nok­sen toi­mi­tuk­sis­ta?
War Dogs saa ehkä an­sait­se­ma­ton­ta dra­ma­tur­gis­ta ve­toa­pua ti­laa­mat­ta, kos­ka ajan­koh­ta on her­kul­li­nen ih­mis­ten poh­ties­sa, mitä mer­kin­neekään Oy USA AB:n tu­le­vai­suus uu­den mark­ki­na­mie­hen hää­riessä ylimpänä käs­kyn­hal­ti­ja­na.
Jo­ka ta­pauk­ses­sa oh­jaa­jan taus­tan huo­mioon ot­taen ky­seessä on myön­tei­nen yllä­tys. Ase­kaup­paa on kä­si­tel­ty aiem­min, mut­ta nyt ma­ku ei tun­nu esans­si­sel­ta. Ih­meen kau­pal­la ta­ri­nan to­teu­tus välttää jo­pa ikui­set äk­ki­ri­kas­tu­mi­sen ja pii­levän vä­ki­val­lan kli­seet. Myös pää­pa­ri (Mi­les Tel­ler, Jo­nah Hill) on tuo­re ja toi­mi­va.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Soundtrack on valittu pieteetillä. CCR:n Fortunate Son lienee jo pakkovalinta. Leonard Cohenin Everybody Knows osui runoilijan kuolinvuoteen kuin sattumalta. Iggy Popin Passenger ja Pink Floydin Wish You Were Here kuuluvat tekijöidensä parhaimmistoon. The Whon Behind Blue Eyes on loistava nosto. On myös mukava kuulla Girl, You’ll Be a Woman Soon kerrankin alkuperäisenä Neil Diamondin versiona. Ekstroihin on tallennettu 19 min. dokumentit ja 3 min. sing-along. (PS)
23/12/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy