Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

3 Days to Kill

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
MPEG-4 AVC 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706140519208

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Elämänsä ural­leen uh­ran­nut CIA-a­gent­ti yrittää par­sia asian­sa kun­toon en­nen kuin kel­los­ta lop­puu ve­to.

Elämänsä ural­leen uh­ran­nut CIA-a­gent­ti (Ke­vin Cost­ner) yrittää par­sia asian­sa kun­toon en­nen kuin kel­los­ta lop­puu ve­to. Ter­ro­ris­tien jär­jestämä määräai­ka an­taa hyvän te­ko­syyn ve­restää tär­keitä ih­mis­suh­tei­ta, mut­ta sa­maan ai­kaan lu­paus ko­keel­li­ses­ta pa­ran­nus­kei­nos­ta re­pii miestä van­hoil­le uril­le.
Luc Bes­so­nin ai­voi­tuk­sis­ta syn­ty­nyt tyy­li­ta­jui­nen jännä­ri pu­noo viih­dyttävän eri­lai­sen, mut­ta sa­maan ai­kaan vain vai­voin ko­he­ren­tin agent­tijännä­rin. Per­he-elämää ja kan­sainvä­listä ter­ro­ris­ti­jah­tia sot­ke­va ta­ri­na löytää in­noi­tuk­sen­sa ja ilon ai­heen­sa niin mo­nes­ta läh­teestä, et­tei ko­ko­nai­suus voi mi­tenkään ol­la täy­si­pai­noi­nen elo­ku­va. Päi­den hal­ko­mis­ta tah­di­te­taan tässä pol­ku­pyörä­tun­neil­la, lääk­keen ai­heut­ta­mil­la har­hoil­la ja koo­mi­sil­la si­vu­hah­moil­la, mut­ta Cost­ne­rin ka­ris­ma, vir­heetön au­dio­vi­suaa­li­nen kuo­si ja na­pa­kat toi­min­ta­purs­keet pitävät so­pan ka­sas­sa. Hil­jat­tain Jack Ryan -jännä­rei­den eme­ri­tuk­se­na roo­liin vas­taa­not­ta­nut Cost­ner myös osoit­taa sel­viävänsä yhä kenttä­tehtä­vistä kun­nial­la.
Tämä on hel­lyttävän peh­moi­nen ja poh­jim­mil­taan elämän­myön­tei­nen toi­min­tad­raa­ma, jon­ka run­saat lap­suk­set ovat luon­teel­taan sen ver­ran har­mit­to­mia ja haus­ko­ja, että ne on help­po an­taa an­teek­si. Hil­pei­den sat­tu­mus­ten ker­maan mah­tuu mm. koh­taus, jos­sa ex-vai­mon en­simmäi­nen ky­sy­mys kuul­tuaan mie­hensä ole­van kuo­le­mas­sa on "O­let­ko siis var­mas­ti lo­pet­ta­nut agen­tin hom­ma­si?". Ky­seessä siis on pe­rin täy­del­li­nen B-e­lo­ku­va.

Kuva, ääni & ekstrat

Komean terävä ja värikylläinen kuva luotaa Pariisin kujia ilmeikkäästi, eikä miljöö tai lavastus jätä toivomisen varaa. Jokunen yksittäinen otos jää reunoiltaan epäskarpiksi, mutta valtaosin jälki on kerrassaan mainiota. Ääniraita antaa Costnerille rouhean viskibasson ja kykenee luomaan kivasti tunnelmaa, vaikka geneerisillä vesillä liikutaankin. Ekstraton. (IJ)
08/09/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy