Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Downton Abbey - 3. kausi

Downton Abbey - Series 3 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 418 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1080p 1.78
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5050582934472

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Shirley MacLaine piipahtaa kylässä värikkäänä Amerikan sukulaisena
Shirley MacLaine piipahtaa kylässä värikkäänä Amerikan sukulaisena

Genre

Elokuva

Har­vas­ta sar­jas­ta tai elo­ku­vas­ta voi sa­noa, että ker­ron­nas­ta ei löy­tyi­si tyhjäkäyn­tiä, mut­ta brit­ti­pu­kud­raa­man aa­te­li­siin kuu­lu­van Ju­lian Fel­lowe­sin Down­ton Ab­beyssä näin vain tun­tuu ole­van vielä kol­man­nel­la­kin tuo­tan­to­kau­del­la.

Har­vas­ta sar­jas­ta tai elo­ku­vas­ta voi sa­noa, että ker­ron­nas­ta ei löy­tyi­si tyhjäkäyn­tiä, mut­ta brit­ti­pu­kud­raa­man aa­te­li­siin kuu­lu­van Ju­lian Fel­lowe­sin Down­ton Ab­beyssä näin vain tun­tuu ole­van vielä kol­man­nel­la­kin tuo­tan­to­kau­del­la. Kah­den ker­rok­sen per­hee­seen siu­naan­tuu tällä­kin kau­del­la run­saas­ti ilon ja su­run­het­kiä, mut­ta sym­paat­tis­ten hah­mo­jen ja elä­vien yk­si­tyis­koh­tien pe­rio­did­raa­ma kan­taa myötä- ja vas­toinkäy­mi­sensä ele­gan­tis­ti.
Kau­den ai­noa huo­no puo­li on että se on vain kah­dek­san jak­son mit­tai­nen, jo­ten kaik­ki on jäl­leen ohi tar­peet­to­man no­peas­ti. On­nek­si jat­koa seu­raa tänä keväänä jul­kais­ta­van Ylä­maan spe­siaa­lin — ja ajal­laan myös neljän­nen tuo­tan­to­kau­den — muo­dos­sa. Sar­jas­sa vie­rai­le­va näyt­te­lijä Shir­ley Mac­Lai­ne pitää yh­tenä sar­jan me­nes­tyk­sen syistä sen ky­kyä tar­joil­la ta­ri­nan­sa in­ter­net-a­jan tem­pol­la, ja näin var­mas­ti on­kin. Tähän ver­rat­tu­na TV:n päivä­saip­puat tun­tu­vat ete­nevän eta­nan vauh­dil­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja ääni. Viimeisen päälle huoliteltu tuotanto pääsee kirkkaana teräväpiirtokuvana hienosti oikeuksiinsa, ja myös äänisuunnittelu on tunnusmusiikista lähtien upeasti kohdallaan. Ekstroissa sarja lyhyitä koosteita sarjan tekemisestä, joiden parasta ja samalla illuusion kannalta häiritsevintä antia on nähdä tuttut kasvot vapaalla. (IJ)
11/03/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy