Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Hindenburg

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

Na­pak­ka tril­le­ri seu­raa nat­si­sak­san yl­pey­den ai­heen, il­ma­lai­va Hin­den­bur­gin vii­meistä mat­kaa Sak­sas­ta Yh­dys­val­toi­hin mu­ka­naan se­ka­lai­nen seu­ra­kun­ta rik­kai­ta mat­kus­ta­jia ja po­ten­tiaa­li­sia sa­botöö­rejä.

Na­pak­ka tril­le­ri seu­raa nat­si­sak­san yl­pey­den ai­heen, il­ma­lai­va Hin­den­bur­gin vii­meistä mat­kaa Sak­sas­ta Yh­dys­val­toi­hin mu­ka­naan se­ka­lai­nen seu­ra­kun­ta rik­kai­ta mat­kus­ta­jia ja po­ten­tiaa­li­sia sa­botöö­rejä. Ro­bert Wi­sen oh­jaus pitää tun­nel­man tii­viinä ek­soot­ti­sen miljöön ja vä­rikkään epäil­ty­jen jou­kon avul­la. Myös puit­tei­den ja te­hos­tei­den osal­ta ky­se on kun­nian­hi­moi­ses­ta elo­ku­vas­ta, jo­ka pal­kit­tiin ai­koi­naan kol­mel­la Os­ca­ril­la ja näyttää yhä 35 vuot­ta en­si-il­tan­sa jäl­keen ko­meal­ta.
Hin­den­burg tar­joaa otol­li­sen ase­tel­man pait­si Ti­ta­ni­cin kal­tai­sel­le his­to­rial­li­sel­le ka­tast­ro­fie­lo­ku­val­le myös her­kul­li­sel­le sa­la­liit­tojännä­ril­le. Nat­sien lip­pu­lai­van tu­ho oli­si mie­leen pait­si ko­ti­maan so­raää­nil­le ja sor­ret­tu­jen mai­den vas­ta­rin­ta­liik­keil­le myös so­dan uhas­ta tie­toi­sil­le pii­reil­le tu­le­vien liit­tou­tu­nei­den pa­ris­sa. Teo­riat ovat mo­ni­nai­set eikä kon­sen­sus­ta sa­bo­taa­sin ja luon­no­nil­miön vä­lillä ole. Var­maa on vain, että Yh­dys­val­lat evä­si sak­sa­lai­sil­ta ve­tyä tur­val­li­sem­man he­liu­min, jo­ka oli­si estä­nyt tu­hoi­san pa­lon, mut­ta ehkä mah­dol­lis­ta­nut myös va­kaam­pien so­ta-a­lus­ten val­mis­tuk­sen.
Ta­pauk­sen kuu­lui­suus huo­mioi­den on oi­keas­taan yllättävää, että pa­los­sa kuo­li vain 35 ih­mistä lop­pu­jen 62 ih­mi­sen pe­las­tau­tues­sa lie­keistä. Mat­kus­ta­jail­ma­lai­voil­le on­net­to­muus oli kui­ten­kin kuo­li­nis­ku.

Kuva, ääni & ekstrat

Tasokas kuva on levollinen, terävä ja värikylläinen, eikä juuri enempää voisi toivoakaan. Ääniraita toistaa dialogin puhtaasti ja tehosteet säröittä. Tekstityksessä esiintyy pieniä fiboja, mutta mitään raskauttavaa ei sentään tule vastaan. Kannessa väärä kuvasuhde. Ekstraton. (IJ)
20/03/2010

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1975Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 2.40*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 84739EAN: 6416548516516

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy