Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

Railway Men

As-sekka 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2018Kesto: 75 minuuttia
Julkaisija: DocPoint 2019 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Jos Suo­mes­sa uu­ti­soi­daan VR:n kul­jet­ta­jien uu­sis­ta ki­reistä työa­suis­ta, on mei­nin­ki poh­joi­ses­sa Af­ri­kas­sa hiu­kan toi­sen­lai­nen.

Jos Suo­mes­sa uu­ti­soi­daan VR:n kul­jet­ta­jien uu­sis­ta ki­reistä työa­suis­ta, on mei­nin­ki poh­joi­ses­sa Af­ri­kas­sa hiu­kan toi­sen­lai­nen. Ka­lus­to ei ken­ties myöhäs­te­le juu­ri­kaan poh­joi­sia kans­sa­si­sa­ruk­siaan enemmän, mut­ta kai­kil­la muil­la sek­to­reil­la ti­lan­ne on nähtäväs­ti hei­kom­pi.
Vä­li­me­ren etelä­ran­taa vii­lettävät rau­ta-ar­kut ovat aut­ta­mat­ta liian van­ho­ja kau­pal­li­seen lii­kennöin­tiin. Vaan minkäs teet. Työläi­nen ei näissä mai­se­mis­sa po­moil­leen rek­la­moi. Päin­vas­toin, kul­jet­ta­jien toi­men­ku­va muis­tut­taa pääsääntöi­ses­ti me­kaa­nik­koa. Tee-se-it­se-mie­hel­le on tässä toi­min­nas­sa käyttöä.
Rau­ta­tieläis­ten epä­koh­tia seu­ra­taan yti­messä — ve­tu­rin oh­jaa­mos­ta kä­sin. Näkö­kul­maa la­ven­ne­taan on­net­to­muus­tut­kin­nan ja uu­tislä­he­tys­ten kaut­ta. Kat­saus sy­ve­ni­si en­ti­sestään vir­ka­val­lan ja omis­ta­van osa­puo­len puo­lus­tus­pu­heil­la. Mut­ta ny­ky­muo­ti­han on seu­ra­ta vie­restä. On­han se hel­pom­paa kuin yh­teis­kun­nal­li­nen tut­ki­va do­ku­men­ta­ris­mi. Mie­len­kiin­toi­sin kes­kus­te­lu ai­he­pii­ristä jää käymättä. Voi ol­la, että haas­tat­te­lu­pyyntöi­hin ei ole ti­pah­del­lut vas­tauk­sia.
Tyy­likkääs­ti fil­mat­tu qa­ta­ri­lais-rans­ka­lais-tu­ni­sia­lai­nen tar­kas­te­lu esi­tet­tiin tam­mi- ja hel­mi­kuun vaih­tees­sa Doc­Point 2019 -fes­ti­vaa­leil­la. (VA)
09/04/2019

Tekijät

Ohjaaja: Erige Sehiri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy