Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Death Sentence

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 101 minuuttia
Julkaisija: Nordisk FilmKuva:
Anamorfinen 2.38
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 206726EAN: 6420201173558

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Her­ra Ta­val­li­nen ot­taa lain omiin kä­siinsä kamp­pail­lak­seen raa’an ka­tu­jen­gin kans­sa, jo­ka tap­poi hä­nen poi­kan­sa ini­tiaa­tio­rii­tissä.

Her­ra Ta­val­li­nen (Ke­vin Ba­con) ot­taa lain omiin kä­siinsä kamp­pail­lak­seen raa’an ka­tu­jen­gin kans­sa, jo­ka tap­poi hä­nen poi­kan­sa ini­tiaa­tio­rii­tissä.
Vi­gi­lan­te-a­se­tel­mas­sa ei ole mitään uut­ta, mut­ta Saw-e­lo­ku­vis­ta tu­tun oh­jaa­jan kun­niak­si on sa­not­ta­va, että hän tietää tär­keämpää ole­van sen, mi­ten van­haa ase­tel­maa kä­si­tellään. Vä­ki­val­lan vi­hol­li­nen päi­vit­tyy yllättävän rea­lis­ti­ses­ti, vaik­ka au­toil­la törmäillään il­man tur­vavöitä eivätkä luo­dit­kaan tun­nu tap­pa­van. Mut­ta ne re­pivät, jo­ten K18 on pai­kal­laan.
Jo­tain tuo­rei­ta piir­teitä pal­jas­tuu. Elo­ku­va kun­nioit­taa al­ku­peräi­sen Deat­hwis­hin pe­rus­ta­na ole­vaa Brian Gar­fiel­din kir­jaa, jon­ka tar­koi­tus oli ker­toa, et­tei vä­ki­val­lan tiel­le läh­te­nyt pys­ty kos­kaan pa­laa­maan van­haan elämän­tyy­liinsä. Kun ni­mi tar­koit­taa suo­mek­si elin­kau­tis­ta, se tar­koit­taa myös hen­kistä pai­net­ta, jo­ka ei unoh­du kos­kaan. Sehän jäi näissä Char­les Bron­so­nin täh­dittä­missä elo­ku­vis­sa ker­to­mat­ta.
Ko­ho­koh­tiin kuu­luu tiu­kas­ti oh­jat­tu pa­ko­koh­taus park­ki­hal­lin eri ker­rok­sis­sa. Fox jul­kai­si Yh­dys­val­lois­sa le­vyn, jos­sa va­lo­te­taan enemmän elo­ku­van eri osa­puol­ten toi­min­nan taus­taa, mut­ta kyllä tämä pe­rus­ver­sio­kin tun­tuu te­hoa­van.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraidat miellyttävät. Toki aliasing-välkyntää näkyy horisontaalisissa pinnoissa, mutta se on hyvin vähäistä. Esktroihin on tallennettu 10 min. dokumentti. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy