Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Citizen Kane

Kansalainen Kane 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1941Kesto: 119 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438194054433

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic) ellei toisin mainita.

Elokuva

”El­len oli­si ol­lut niin ri­kas, mi­nus­ta oli­si voi­nut tul­la jo­tain.

”El­len oli­si ol­lut niin ri­kas, mi­nus­ta oli­si voi­nut tul­la jo­tain. Olo­suh­teet huo­mioon ot­taen pärjä­sin ai­ka hy­vin.”
Näin sa­noi Char­les Fos­ter Ka­ne 1929. To­ki ku­vit­teel­li­ses­ti.
Vuo­si pa­ri sit­ten tun­tui kum­mal­la asua San Fran­cis­con Fair­mont-ho­tel­lis­sa ja käyttää sa­maa his­siä, jon­ka Or­sen Wel­les sat­tu­mal­ta ja­koi Wil­liam Ran­dolph Hears­tin kans­sa. Kum­pi­kaan ei kuu­lem­ma sa­no­nut sa­naa­kaan.
Leh­ti­mo­gu­li Hearst ei to­ki ole Ci­ti­zen Ka­nen se­littäjä, maa­gi­nen sa­na Ro­se­bu­din ta­paan, jo­ka yk­sioi­koi­ses­ti pal­jas­tai­si suu­ren mys­tee­rin. Elo­ku­va on en­nen kaik­kea ker­to­mus siitä, kuin­ka hie­noin­kin, mo­raa­li­sin ja ide­lo­gi­sin mur­tuu vääjäämättä. Alus­sa kaik­ki on hy­vin, mut­ta ta­kai­sin al­kuun on mah­don­ton­ta päästä. Elo­ku­va on pe­rin freu­di­lai­nen, mut­ta täyttää hy­vin keit­tiöp­sy­ko­lo­gi­sen tar­peen. Kaik­ki ai­kui­suu­den kie­rou­mat juon­tu­vat lap­suu­den trau­mois­ta. Sa­mal­la näkö­kul­maa voi pitää yh­tenä ver­sio­na Mil­to­nin Ka­do­te­tus­ta pa­ra­tii­sis­ta. Em­me me­nettä­neet Ee­de­niä, vaan lap­suu­den viat­to­muu­den.
K­rii­tik­koää­nes­tyk­sissä maail­man par­haak­si elo­ku­vak­si kaik­kein useim­min va­lit­tu Ci­ti­zen Ka­ne oli ai­ka­naan mer­kittävä en­nen kaik­kea mul­lis­ta­van ku­vaus­tek­niik­kan­sa vuok­si. Jän­nittävät ka­me­ra­kul­mat muut­ti­vat pal­jon muun­kin po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin vi­suaa­lis­ta il­mai­sua. Sa­mal­la elo­ku­va tar­jo­si yleispä­tevän ja ai­kaa kestävän ku­vauk­sen val­las­ta.
Uu­sim­mal­la kat­se­lu­ker­ron­nal­la ar­vos­taa klas­si­kon mo­ni-il­mei­syyttä. Se on ra­port­ti, elämän­ker­ta, mys­tee­ri, draa­ma ja pa­ro­dia. Kai­ken lisäk­si pal­jon haus­kem­pi pa­ro­dia kuin mai­ne an­tai­si odot­taa.

Kuva, ääni & ekstrat

Tämä ei ole koskaan näyttänyt tai kuulostanut yhtä hyvältä. Kuvan tarkkuus on jopa huikea ensimmäiseen Future Filmin DVD-versioon verrattuna. Myös Atlanticin DVD-laitos on hyvälaatuinen. Ei ekstroja. (PS)
28/01/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy