Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Rikinkeltainen taivas

Den svavelgula himlen 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2021Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: Nordisk Film 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

E­lo­ku­van­te­kijän tehtävä on va­li­koi­da al­ku­peräi­sestä teks­tistä tee­mat, joi­ta ai­koo esi­telmässänsä pin­taan nos­taa.

E­lo­ku­van­te­kijän tehtävä on va­li­koi­da al­ku­peräi­sestä teks­tistä tee­mat, joi­ta ai­koo esi­telmässänsä pin­taan nos­taa. Pa­him­mil­laan, kun tee­mo­jen hie­rar­kia ei ole työ­ryhmän yti­mel­le sel­keä, lop­pu­tu­los näyttää Ri­kin­kel­tai­sel­ta tai­vaal­ta.
Jo­kai­nen koh­taus on esi­tettävä. Ja sitä ryn­ni­mi­sen määrää. Se­ka­vuut­ta ei niinkään luo ai­ka­ker­ros­ten pääl­lekkäi­syys vaan — pa­ra­dok­saa­lis­ta kyllä — or­jal­li­nen kro­no­lo­gia. Oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Claes Ols­son ha­luaa näyttää kai­ken. Jo­tain kai­kes­ta. Lop­pu­tu­los on ko­ti­mai­ses­ta elämä­ker­tae­lo­ku­vas­tos­ta kiu­sal­li­sen tut­tu.
Va­lin­ta­ky­vyn to­taa­li­nen puu­te on joh­ta­nut ly­hyi­den koh­taus­ten hengäs­tyttävään ka­val­kaa­diin, jos­sa pai­no­pis­tettä on mah­do­ton­ta sil­min ha­vai­ta, ais­tia. Traa­gi­set koh­tauk­set seu­raa­vat toi­siaan kuin osa­na tii­vistä uu­tis­kat­saus­ta. Kul­kuvä­li­nei­den ja lo­kaa­tioi­den vaih­tues­sa kat­so­ja ka­dot­taa tun­teen.
Epäon­nis­tu­neen rak­kau­den his­to­riaa sekä su­vun ra­sit­tei­ta pei­lail­laan, jos kat­so­ja hengäs­ty­mi­seltään pää­tee­mois­ta mitään ir­ti sai. Kjell Westö an­sait­si­si teks­til­leen her­kemmän tul­kin­nan.
E­lo­ku­va nähdään en­si-il­las­sa 5.11.2021. (VA)
08/11/2021

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy