Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
Kino

Dogman

Elokuva

Pie­nen rän­sis­ty­neen ita­lia­lai­sen ran­ta­kylän sydän on pysäh­ty­neessä ti­las­sa.

Pie­nen rän­sis­ty­neen ita­lia­lai­sen ran­ta­kylän sydän on pysäh­ty­neessä ti­las­sa. Muu­ta­man ka­dun var­teen kes­kit­tyvä elämä jää pe­lon var­joon. Kais­ta- ja ko­kaii­nipäi­nen ka­tu­tap­pe­li­ja Si­mo­ne hal­lin­noi mai­se­maa. Niinpä. Ty­pe­rys Ita­liaa joh­taa, oli mit­ta­kaa­va mikä ta­han­sa.
Mar­cel­lo ra­kas­taa koi­ria. Eläin­ten pa­ris­sa ruo­kaa ja hoi­vaa tar­joa­va osa­puo­li an­sait­see lo­pus­sa suo­sion­sa. Hauk­ku­vat ne­li­jal­kai­set an­ta­vat ih­mi­sel­leen reh­din pa­laut­teen. Tar­vit­taes­sa koi­rien käytöstä voi muo­ka­ta ket­tin­gein ja hä­kein.
Eläinlääkä­rin an­siot eivät vain ai­van Mar­cel­lol­le riitä. On työs­ken­neltävä myös ih­mis­ten pa­ris­sa. Ja siinä koh­das­sa on­gel­mat syn­tyvät. Lä­hi­pii­riä ei ni­mittäin voi täällä va­li­ta.
Si­mo­nen pil­lin tah­dis­sa tans­sah­te­le­va Mar­cel­lo muis­tut­taa mykän ajan ko­me­dian hil­jai­sia san­ka­rei­ta. Alis­tu­nut pie­ni mies nie­lee olo­suh­tei­den mu­ka­naan tuo­mat vas­toinkäy­mi­set ul­koi­ses­ti mu­ki­se­mat­ta. Vi­ha kas­vaa pitkään il­man nä­ky­viä sig­naa­le­ja. Pie­ni­muo­toi­suu­des­saan yli­ver­tai­nen tul­kin­ta jättää kat­so­jal­le enemmän va­raa nä­ke­myk­sil­le. Lä­hi­ku­va­rin­nas­tuk­set Mar­cel­lon ja koi­rien kas­vois­ta tuo­vat uu­den sy­vyy­den.
Go­mor­ra-e­lo­ku­vas­ta mai­nee­seen pon­nah­ta­nut oh­jaa­ja Mat­teo Gar­ro­ne jat­kaa synkkää ko­ti­maa­ti­li­tystänsä on­nis­tu­nein pai­no­tuk­sin. Ti­lan­ne on si­joi­tet­ta­vis­sa isom­piin­kin ke­hyk­siin.
Y­liah­dis­ta­van ih­mis- ja kan­sal­lis­ku­vauk­sen seas­ta pil­kistää hi­tu­nen ko­miik­kaa. Dog­man on jem­man­nut mus­tu­neen huu­mo­rin­sa yllä­tyk­sel­li­siin ti­lan­tei­siin.
E­lo­ku­va sai ko­ti­mai­sen en­sie­si­tyk­sensä 2019 Rak­kaut­ta ja Anar­kiaa -fes­ti­vaa­lin oh­jel­mis­tos­sa. (VA)
23/09/2019

Traileri

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2019Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: R&A2019 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy