Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

The Cabin In The Woods

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548563336

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Mai­nios­ti kau­hu- ja tie­tei­se­lo­ku­van pe­rin­teillä ja kli­seillä lei­kit­te­levä Ca­bin In The Woods on eh­dot­to­man suo­si­tel­ta­vaa kat­sot­ta­vaa.

Mai­nios­ti kau­hu- ja tie­tei­se­lo­ku­van pe­rin­teillä ja kli­seillä lei­kit­te­levä Ca­bin In The Woods on eh­dot­to­man suo­si­tel­ta­vaa kat­sot­ta­vaa. Vii­si nuor­ta läh­tee lo­mal­le ser­kun os­ta­maan syrjäi­seen metsämök­kiin. Huol­toa­se­man­pitäjän epäystäväl­li­syys vi­rittää tun­nel­maa kuin kym­me­niä ker­to­ja en­nen­kin. Jo­pa mök­ki on kuin suo­raan Sam Rai­min Evil Dead –­sar­jas­ta. Ja tot­ta­kai sek­si joh­taa sa­pe­lin väläh­dyk­seen.
Ei ole mikään spoi­laus ker­toa, että tu­le­vat kau­hut eivät ole kui­ten­kaan ai­van nor­mi­ka­maa. Hy­vin ai­kai­ses­sa vai­hees­sa kat­so­jal­le sel­viää, että ta­pah­tu­mia oh­jail­laan mo­der­nin tek­no­lo­gian voi­min ir­vok­kaal­la ta­val­la ny­kypäivän työyh­teisöjä pa­ro­dioi­vas­sa kont­rol­li­komp­lek­sis­sa. Sät­ky­nuk­ke­ver­taus on osu­va.
Ca­bin In The Woods pa­ro­di­soi kau­hu­gen­reä, mut­ta pyr­kii myös ker­to­maan oman sii­vun­sa ison vel­jen val­von­nas­ta, mas­sa­vies­tinnästä ja ryhmäp­sy­ko­lo­gias­ta. Tätä ei tar­vit­se ot­taa pai­no­las­ti­na. Elo­ku­vien har­ras­ta­ja hy­ker­te­lee viit­tauk­sil­le: Wes­tworld, Evil Dead, Cu­be, Kau­na, Day of the Dead, Hell­rai­ser, How­ling ja mo­net muut saa­vat osan­sa. Voi vain ih­me­tellä, että pa­ket­ti py­syy ka­sas­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laitos sisältää BD- ja DVD-versiot, joten vertailu on helppoa. BD on suorastaan häkellyttävän paljon parempi valinta. Kahdella levyllä. Ei ekstroja. (PS)
14/11/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy