Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Syke-elokuva: Hätätila

Elokuva

Yl­tiö­sen­ti­men­taa­li­sen sai­raa­lad­raa­man fa­ni­kun­nal­la saat­taa tah­dis­tin jättää vä­listä is­kun jos toi­sen­kin.

Yl­tiö­sen­ti­men­taa­li­sen sai­raa­lad­raa­man fa­ni­kun­nal­la saat­taa tah­dis­tin jättää vä­listä is­kun jos toi­sen­kin. Ni­mittäin sen ver­ran kor­kea­len­toi­sia juo­nenkään­teitä tar­joi­lee Sy­ke-e­lo­ku­va: Hätä­ti­la. Ky­ber­ter­ro­ris­ti­sek­si tril­le­rik­si kas­va­va kyhäelmä on to­del­li­nen kä­si­kir­joit­te­lun ja oh­jai­lun esi­merk­ki­ta­paus. Kai­ken­lai­nen luon­te­vuus on tiessään.
Ii­ris (Ii­na Kuus­to­nen) et­sii uut­ta rak­kaut­ta. Shot­ti­la­sin ää­reltä tar­jou­tuu po­ten­tiaa­li­nen isä­puo­lieh­do­kas (Ri­ku Nie­mi­nen). Lu­paa­vaa, san­gen lu­paa­vaa. Var­sin pian ker­ron­nal­li­nen pai­no­pis­te siir­tyy­kin leik­kaus­sa­lin puo­lel­le. Rak­kaus saa het­ki­sen odot­taa tie­to­tur­va-a­sioi­den järk­kyessä.
Ryt­mi on ka­teis­sa, dia­lo­gin vä­kinäi­syyttä ko­ros­taen. La­ji­tyyp­pien kans­sa lei­kit­te­ly pitäi­si jättää ural­la tuon­nem­mak­si. Kom­pe­tens­si ei riitä edes yh­den tyy­li­la­jin hal­lin­taan. Mo­saiik­kia ka­sa­tes­sa, oli­si pie­nin pa­ran­ta­vin siir­roin saat­ta­nut syn­tyä kel­po jännä­ri. Koh­dey­leisöä on vai­kea ta­voit­taa, kun te­kijöilläkään ei tun­nu ole­van sel­vyyttä siitä, mitä syn­tymän pitäi­si.
Po­ti­la­sa­sia­kir­jo­jen le­vi­tessä TOR-ver­kois­sa sekä ar­mo­mur­ha­kes­kus­te­lun sy­ve­tessä, sai­raa­lajännä­reil­le on ole­va paik­kan­sa tässä­kin ajas­sa. Tee­mo­jen pin­ta­raa­pai­sus­ta an­net­ta­koon pie­ni suu­sa­nal­li­nen kun­nia­mai­nin­ta. (VA)
15/11/2021

Traileri

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2021Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija:  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy