Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Florence

Elokuva

F­lo­ren­ce Fos­ter Jen­kins tun­ne­taan New Yor­kin seu­ra­pii­reissä pai­kal­li­sen mu­siik­kielämän ra­hoit­ta­ja­na, ak­tii­vi­se­na hyvän­te­kijänä.

F­lo­ren­ce Fos­ter Jen­kins tun­ne­taan New Yor­kin seu­ra­pii­reissä pai­kal­li­sen mu­siik­kielämän ra­hoit­ta­ja­na, ak­tii­vi­se­na hyvän­te­kijänä. An­te­liai­suu­del­laan Flo­ren­ce on an­sain­nut suur­ta ar­vos­tus­ta mu­siik­kie­lii­tin kes­kuu­des­sa. Kai­ken­maail­man tos­ca­ni­nit ku­mar­te­le­vat lom­pa­kon avau­tues­sa. Ja mikä pa­ras­ta, Flo­ren­cen rak­kaus mu­siik­kia koh­taan on re­hel­listä. Hän ju­ma­loi lau­la­mis­ta.
Seu­ra­pii­ri­ku­nin­gat­ta­ren avio­mies, omal­la näyt­te­lijä­nu­ral­laan epäon­nis­tu­nut St. Clair Bay­field, vetää roo­lia. Her­ras­mies on us­ko­tel­lut vai­mol­leen tämän lois­te­liai­suut­ta lau­lu­tai­teen sa­ral­la jo ly­hyen ih­mi­selämän ajan. St. Clair on va­li­koi­nut mu­sii­kil­li­sen lä­hi­pii­rin niin, et­tei raa­ka to­tuus pal­jas­tui­si. Va­li­tet­ta­vas­ti Flo­ren­ce kui­ten­kin us­koo va­kaas­ti me­nes­tyk­seensä esiin­ty­mis­la­voil­la. Ja ku­ten kel­po avio­mie­hen kuu­luu, St. Clair palk­kaa so­pi­vat avus­ta­jat ta­kaa­maan Flo­ren­cen unel­man to­teu­tu­mi­sen. Nuo­ri ja herkkä pia­nis­ti Cos­me Mc­Moon suos­tuu huo­mat­ta­vaa kor­vaus­ta vas­taan elämänsä tär­keimpään säes­tys­har­joi­tuk­seen.
Ve­te­raa­nioh­jaa­ja Step­hen Frears ker­too luot­ta­muk­ses­ta hel­lyyttä­vin kään­tein. Hän ra­ken­taa ko­me­dial­li­sin ele­men­tein rau­dan­lu­jaa draa­maa. Frears on ra­ken­ta­nut elo­ku­vas­taan kol­men hui­kai­se­van hah­mon kamp­pai­lun. Roo­lit liik­ku­vat kieh­to­vil­la ta­soil­la, ni­me­no­maan roo­lien sisällä. Esi­tys käy jat­ku­vas­ti.
Vuo­des­ta toi­seen hui­kai­se­va Me­ryl St­reep hur­maa sai­rau­den kans­sa tais­te­le­va­na Flo­ren­ce­na, herkkänä tai­tei­li­ja­na, jol­ta puut­tuu tai­teen lah­ja. Kak­soi­selämän kes­kellä ta­sa­pai­not­te­le­va St. Clair löytää lo­pul­li­sen roo­lin­sa — tai sa­noi­si­ko, roo­lin elämässä. Ja sa­maa voi ilol­la sa­noa Hugh Gran­tis­ta. Sy­vintä sisältöä tois­taa sil­ti Flo­ren­cea säestävä pia­nis­ti Mc­Moon (Si­mon Hel­berg). Synkän huu­mo­rin voi­mal­la il­meh­tivä Hel­berg luo hah­mol­leen us­kot­ta­van ke­hi­tys­kaa­ren, kun­nian­hi­moi­ses­ta pia­nis­tis­ta kas­vaa elämää ymmärtävä ih­mi­nen.
To­del­li­siin ta­pah­tu­miin no­jaa­va Flo­ren­ce nähdään Suo­mes­sa elo­kui­sil­la Es­poo Ci­ne -fes­ti­vaa­leil­la. Kan­sal­li­sen elo­ku­va­teat­te­ri­le­vi­tyk­sensä se saa 2. päivä syys­kuu­ta. (VA)
24/08/2016

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: SF Film Finland 
  
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film Finland) ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy