Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

The Abyss - syvyys

The Abyss 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1989Kesto: 171/140 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
4K HDR 2.39
Ääniraita: 7.1.4 Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018030312

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Syvän­me­ren po­raus­laut­ta on etu­rin­ta­mas­sa kun ydin­su­kel­lus­ve­ne up­poaa ou­don koh­taa­mi­sen seu­rauk­se­na.

Syvän­me­ren po­raus­laut­ta on etu­rin­ta­mas­sa kun ydin­su­kel­lus­ve­ne up­poaa ou­don koh­taa­mi­sen seu­rauk­se­na. Tyy­li­puh­das tie­teisjännä­ri ras­tit­taa kaik­ki ruu­dut va­li­tes­saan näyttämök­seen lä­hes­tyvän myrs­kyn eristämän tut­ki­mu­sa­se­man ja ujut­taen mu­kaan mi­li­tan­tin ydi­na­se­ku­vion, koh­ta­loa uh­maa­van en­ti­sen rak­kau­den ja en­do­ter­rest­riaa­li­sel­ta vai­kut­ta­van vie­raan ä­lyk­kyy­den. Gen­reään va­ro­vai­ses­ti mu­kai­le­va epi­so­di on puo­lik­si fi­lo­so­fiaa ja puo­lik­si jän­ni­tystä, mut­ta ko­ko­nai­suus toi­mii pe­rin pas­se­li­na ku­jan­juok­su­na.
E­lo­ku­van oh­ja­si sa­ma Ja­mes Ca­me­ron, jo­ka va­jaat 10 vuot­ta myö­hem­min mat­ka­si Ti­ta­ni­cil­le ja li­ki­main ta­san 20 vuot­ta myö­hem­min saat­ti Ava­ta­rin päivän­va­loon. Mo­lem­pien myö­hem­pien elo­ku­vien etiäi­siä voi nähdä tässä, mut­ta eri­tyi­ses­ti su­ku­lai­suus Ava­tar-seik­kai­lui­hin on kä­sin­kos­ke­tel­ta­va. Ta­ri­noi­den fi­lo­so­fia mais­tuu sa­mas­ta puus­ta veis­te­tyltä eivätkä nii­den kan­sat­kaan ole ko­vin kau­kai­sia serk­ku­ja. Näi­den kah­den elo­ku­van vä­lil­le voi­kin vetää pe­rin suo­ran su­ku­vii­van.
E­lo­ku­van lo­giik­ka ei ehkä ai­na kel­lu, tai ai­vo­so­lut pitää pai­koin hu­kut­taa nes­temäi­sen ha­pen boo­li­mal­jaan, mut­ta elo­ku­van ta­ri­na yli­luon­no­lis­ten me­du­soi­den koh­taa­mi­ses­ta ve­toaa yllättävän hy­vin vielä näin vuo­si­kym­men­ten jäl­keen­kin. Ca­me­ro­nin ni­mi 90-lu­vul­la yh­dis­tyi ehkä enemmän tiuk­kail­mei­siin tie­teis­toi­min­tae­lo­ku­viin (mm. Aliens, Ter­mi­na­tor, Ter­mi­na­tor 2), mut­ta tämä elo­ku­va osoit­taa, että nas­toi­te­tun kei­no­na­han al­la voi syk­kiä sydä­mel­li­nen vaah­to­kark­ki. Elo­ku­va ot­taa paik­kan­sa seik­kai­lu­ta­ri­noi­den pitkässä his­to­rias­sa täy­sin an­sai­tus­ti.
Bok­sin 4K- ja HD-le­vyt sisältävät sekä elo­ku­van al­ku­peräi­sen teat­te­ri­ver­sion (140 min.) että jo ai­koi­naan puo­lel­la tun­nil­la pi­den­ne­tyn eri­kois­ver­sion (171 min.). Maail­mal­la teat­te­ri­ver­sio­ta on kri­ti­soi­tu ja pi­den­net­tyä ver­sio­ta ke­hut­tu kah­des­ta pai­nok­ses­ta mie­lekkäämmäk­si. Mo­lem­mat ver­siot ovat viih­dyttä­viä, mut­ta pi­den­net­ty ver­sio vääntää ruu­via tiu­kem­mal­le ta­ri­nan fi­lo­so­fian suh­teen an­taen ta­pah­tu­mil­le sa­mal­la lisää pai­noar­voa. Uut­ta on muun muas­sa pitkä lop­punäytös ja lisä­mo­ment­ti sekä pää­pa­rin rii­taan, että ympäröivään suur­val­ta­konf­lik­tiin.

Kuva

Upea kuva puunaa vanhan filmin komeasti nykypäivään. Valo ja varjo vellovat siinä missä merikin ja hahmojen kasvot piirtyvät palkitsevan ilmeikkäästi. Ihosävyt ovat uskottavan kalpeat ja kelmeät, ja kuitenkin syvyyksissä täysin luonnolliset. Jokunen yksittäinen otos jää ehkä vesihöyryn juoksettamaksi, mutta kokonaisuutena on hämmästyttävää kuinka veitsenterävältä ja ajattomalta toisto näyttää kaikesta vedenpaisumuksesta huolimatta. Värit loistavat, yksityiskohdat ihastuttavat ja kokonaisuus vetää vaivatta mukaansa.

Ääni

Äänimaailma levittäytyy asiallisesti tilaan, kuten yliluonnollisessa sukellusvene-elokuvassa kuuluukin.

Ekstrat

Ekstroissa loistava muistelu ohjaaja-käsikirjoittaja Cameronin kanssa (32 min.) ja tätä täydentäen making of (60 min.), kooste elokuvan muistelusta (25 min.) ja 28-osainen kokoelma valokuvia ja faktaruutuja (vastaa aiemman special edition DVD:n ”Drill room”). Kolme levyä: 4K, HD ja ekstralevy. (IJ)
10/05/2024

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy