Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Two Faces of January

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 97 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083008970

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Alf­red Hitch­coc­kia vah­vas­ti ka­na­voi­va jännä­ri ra­ken­taa kieh­to­van naa­miais­lei­kin Vä­li­me­ren mai­se­miin, missä rik­kaan ame­rik­ka­lais­pa­ris­kun­nan on­ni ti­pah­taa hämärä­peräi­sen tu­ris­tiop­paan hyvän tah­don va­raan.

Alf­red Hitch­coc­kia vah­vas­ti ka­na­voi­va jännä­ri ra­ken­taa kieh­to­van naa­miais­lei­kin Vä­li­me­ren mai­se­miin, missä rik­kaan ame­rik­ka­lais­pa­ris­kun­nan (Vig­go Mor­ten­sen ja Kirs­ten Dunst) on­ni ti­pah­taa hämärä­peräi­sen tu­ris­tiop­paan (Os­car Isaac) hyvän tah­don va­raan.
Ta­ri­nan taus­tal­la on Pat­ri­cia Highs­mit­hin sa­man­ni­mi­nen ro­maa­ni (1964), jon­ka su­ku­lai­syh­teys kir­jai­li­jan mui­hin teok­siin ku­ten Hitch­coc­kin fil­maa­maan "Muu­ka­lai­sia ju­nas­sa" (kir­ja 1950, elo­ku­va 1951) ja Matt Da­mo­nin ruu­miil­lis­ta­maan "Lah­ja­kas her­ra Rip­ley" -saa­gaan (ky­sei­nen kir­ja 1955 ja elo­ku­va 1999) on selväs­ti ais­tit­ta­vis­sa.
Kou­kut­ta­vas­ti käyn­nis­tyvä jännä­ri esit­te­lee verävän hah­mo­kol­mi­kon, jon­ka kaik­ki osa­puo­let tun­tu­vat pitävän osan kor­teis­taan vain oma­na tie­to­naan. Pa­ris­kun­nan ro­mut­tu­va fa­saa­di an­taa tietä hyväl­le kol­miod­raa­mal­le, jos­sa ei he­ti ole selvää mi­hin kä­denvääntö lo­pul­ta pää­tyy. Ta­ri­nan kään­teet ovat­kin pe­rin tai­dok­kai­ta ja hah­mot lu­paa­via, mut­ta har­mil­li­ses­ti ai­van hah­mo­jen ihol­le as­ti ei päästä. Näyt­te­lijä­suo­ri­tuk­sia tästä ei käy moit­ti­mi­nen, vaik­ka Os­car Isaac te­kee­kin lo­pul­ta ver­rat­tain elot­to­man suo­ri­tuk­sen, mut­ta jo­kin oh­jauk­ses­sa tai ta­ri­nas­sa pant­taa niitä yk­si­tyis­koh­tia, jot­ka avai­si­vat toi­mi­joi­den sie­lun­maail­maa tark­kai­li­jal­le. Hah­mo­jen jää­dessä vä­hi­tel­len yhä etäi­sem­mik­si toi­mi­joik­si al­kaa myös jän­ni­tys haih­tua ja ker­to­mus ty­pis­tyy pa­ko­ta­ri­nak­si, jos­sa hei­kom­pi hui­ja­ri me­nettää pa­nok­sen­sa.
E­lo­ku­van jättämä jäl­ki­ma­ku kie­lii Hitch­coc­kin imi­toin­nis­ta ja ta­ri­nan tur­han me­kaa­ni­ses­ta tul­kin­nas­ta, mut­ta puut­teet ovat pie­niä ker­to­muk­sen viih­dyttä­vyy­den rin­nal­la. Tar­kem­mal­la ot­teel­la tämä oli­si voi­nut ke­hit­tyä her­kul­li­sek­si ker­to­muk­sek­si kak­si­naa­mai­suu­des­ta ja ris­teä­vien int­res­sien vyyh­distä, mut­ta nyt on tyy­ty­mi­nen pas­se­liin viih­dyk­kee­seen.

Kuva, ääni & ekstrat

Komea kuva ja ääniraita tapailevat molemmat hienosti menneen maailman tuntua. Ekstroissa poistettuja kohtauksia (3 min.), mokia (4 min.) ja mainoshenkiset koosteet kuvauksista (3 min.) ja tarinasta (3 min.). (IJ)
04/02/2015
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy