Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Wonder Woman - 3D

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2017Kesto: 140 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
MVC 3D 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112740238

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Rau­haa ra­kas­ta­vien Ama­zo­nien ri­veistä nou­see uu­si nais­puo­li­nen su­per­san­ka­ri, jon­ka koh­ta­lo on pe­las­taa maail­ma so­dan ju­ma­lal­ta ja en­simmäi­sen maail­man­so­dan kär­si­myk­seltä.

Rau­haa ra­kas­ta­vien Ama­zo­nien ri­veistä nou­see uu­si nais­puo­li­nen su­per­san­ka­ri (Gal Ga­dot), jon­ka koh­ta­lo on pe­las­taa maail­ma so­dan ju­ma­lal­ta ja en­simmäi­sen maail­man­so­dan kär­si­myk­seltä. Pök­kelös­ti käyn­nis­tyvä seik­kai­lu pa­ran­taa vä­hi­tel­len en­simmäi­sen maail­man­so­dan näyttämöil­le sännä­tessään, mut­ta ei py­ri millään ta­voin uu­dis­ta­maan gen­rensä kul­lat­tu­ja kli­seitä.
Ih­me­nai­nen an­taa vai­vat­ta kö­niin kai­kil­le tiel­leen as­tu­vil­le vas­tus­ta­jil­le ja vetää mut­kat suo­rik­si ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si siinä missä kuo­le­vai­set jäävät ar­po­maan mah­dol­li­sen ja mah­dot­to­man vä­liä. Sar­ja­ku­vae­lo­ku­van bra­va­dol­la ete­nevä toi­min­tad­raa­ma tar­joaa pop­cor­nia ja kor­ne­ja pää­tel­miä so­das­ta ja rau­has­ta, mut­ta ge­nee­ri­set hah­mot piir­tyvät ver­rat­tain symp­pik­ses­ti. Gal Ga­dot on kiis­ta­ton Ih­me­nai­nen ja mo­nen san­ka­rin pök­syi­hin puet­tu Ch­ris Pi­ne pas­se­li ai­sa­pa­ri.
Ta­sa-ar­von ni­missä seik­kai­lu on on­nis­tu­nut, sillä lop­pu­tu­los ei ole mil­liäkään hei­kom­pi eikä pa­rem­pi kuin useim­mat mie­hi­set vas­ti­neen­sa, ku­ten vaik­ka­pa Kap­tee­ni Ame­ri­kan jat­ko-o­sat. Kap­tee­ni Ame­rik­ka tun­tuu­kin mo­nel­la ta­paa tämän elo­ku­van hen­gen­hei­mo­lai­sel­ta, eikä vä­hi­ten san­ka­rin luon­teen ja ta­ri­nan taus­tanäyttämön vuok­si, mut­ta har­mil­li­ses­ti ta­ri­na jää tässä kli­sei­sen ku­jan­juok­sun ta­sol­le. Siinä missä al­ku­peräi­sen Kap­tee­ni-e­lo­ku­van ke­hi­tys­ta­ri­na kas­vat­ti ul­koi­ses­ta nössöstä san­ka­rin, on tässä yli­luon­nol­li­nen san­ka­ri san­ka­ri alus­ta lop­puun as­ti ai­van tun­ne­linäkö-synd­roo­mak­si as­ti. Kai­ken maail­mal­ta kuul­lun heh­ku­tuk­sen jäl­keen us­kal­sin odot­taa enemmän.

Kuva & ääni

Jälkikäteen luotu keinotekoinen 3D häiritsee elokuvan vakavasti ottamista, erityisesti sen alkumetreillä. Keinotekoiselta kiiltokuvapinolta näyttävät alkukohtaukset eivät ole omiaan nostattamaan fantasiasaarelta käynnistyvien tapahtumien uskottavuutta. Boksista omalta levyltään löytyvä aito 2D-HD tätä vastoin on kaunista katsottavaa filmaattisesti lavastettuine sodan kuvineen. Sulava ääniraita.

Ekstrat

Boksin ekstrat löytyvät 2D-version levyltä, missä palanpainikkeeksi löytyy noin 2 tunnin edestä pidennettyjä kohtauksia, mokia ja koosteita. (IJ)
15/11/2017

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy