Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Hachiko

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2010Kesto: 89 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 228874EAN: 6438044250350

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ker­ran­kin käy etu­kan­nen mai­nos­lau­set­ta us­ko­mi­nen.

Ker­ran­kin käy etu­kan­nen mai­nos­lau­set­ta us­ko­mi­nen. Jos ei tästä kyy­nel ir­toa tai edes silmän­nurk­ka kos­tu, niin on­pa kum­ma. Ai­na­kin koi­ra­no­mis­ta­jat lii­kut­tu­vat var­mas­ti.
Hac­hi­ko on usein elo­ku­vat­tu to­si­ta­ri­na ja­pa­ni­lai­ses­ta aki­ta-koi­ras­ta, jo­ka isäntänsä kuol­tua tu­li jo­ka aa­mu yh­deksän vuo­den ajan, kuo­le­maan­sa saak­ka, odot­ta­maan ju­na-a­se­man eteen. Nyt se on siir­ret­ty Las­se Halmströ­min osaa­vin ot­tein Yh­dys­val­tain itä­ran­ni­kol­le.
A­ki­tat oli­vat en­simmäi­siä koi­ria, joi­ta ih­mi­nen ke­syt­ti kump­pa­nik­seen. Yh­tei­nen tai­val al­koi to­den­teol­la jo 4 000 vuot­ta sit­ten ja jat­kui sa­mu­rai­den ra­jus­sa huo­mas­sa. Hac­hi­ko on rin­nak­kais­teos hie­man sa­man­ta­pai­sel­le ta­ri­nal­le elo­ku­vas­sa Bim Mus­ta­kor­va, jo­ka vuon­na 1977 oli eh­dol­la par­haan ul­ko­mai­sen elo­ku­van Os­ca­ril­le. Las­te­ne­lo­ku­vak­si Sta­nis­lav Ros­tots­kin oh­jaa­ma Bim sisäl­si mie­len­kiin­toi­sia pii­lo­mer­ki­tyk­siä 1970-lu­vun Brezh­ne­vin ajan Neu­vos­to­lii­tos­ta maan elo­ku­va­tuo­tan­non pe­rin­tei­den mu­kai­ses­ti. Hac­hi­ko on puo­les­taan täy­sin put­sat­tu kai­kis­ta yh­teis­kun­nal­li­sis­ta ta­voit­teis­ta.
Rat­kai­su on oi­va, sillä nyt lii­ku­taan pe­ru­sin­hi­mil­li­syy­den yti­messä. Tär­keintä to­teu­tuk­ses­sa on se, että se malt­taa välttää liial­lis­ta ime­lyyttä. Ric­hard Ge­re­kin tun­tuu pääs­seen uu­teen ve­toon, tylsän kym­men­vuo­ti­sen­sa jäl­keen.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ei ekstroja. (PS)
27/09/2010

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.

Samasta kynästä

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy