Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ängelby

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2015Kesto: 428 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018002807

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

En­kel­ten kylä näh­tiin taan­noin te­le­vi­sios­sa ja luu­lem­pa sen ol­leen koh­tuul­li­sen suo­sit­tua kat­sot­ta­vaa myös Yle Aree­nal­ta.

En­kel­ten kylä näh­tiin taan­noin te­le­vi­sios­sa ja luu­lem­pa sen ol­leen koh­tuul­li­sen suo­sit­tua kat­sot­ta­vaa myös Yle Aree­nal­ta. Se on omal­la ta­val­laan ruot­sa­lai­nen Twin Peaks, jo­ten juon­ta en tai­da pal­jas­taa.
Sar­jan luo­jiejn Jo­han Kindb­lo­min ja To­mas Ti­ve­mar­kin tyy­li­la­ji on maa­gi­nen rea­lis­mi. Pla­nee­tat koh­taa­vat tai­vaal­la tu­han­sien vuo­sien vä­lein oi­keal­la het­kellä, ja se mul­lis­taa kaik­kien elämän jo en­nen kuin rat­kai­se­va het­ki koe­taan. Kes­kin­ker­tai­nen jää­kiek­koi­li­ja saa NHL-tai­dot kuin it­sestään ja kuo­lee eri­koi­sis­sa olo­suh­teis­sa, kun suur­kau­pun­gin maa­lais­mai­se­maan avioe­ron­sa jäl­keen vaih­ta­nut pää­hen­kilö Ve­ra (Sol­si­da­nin mai­nio Mia Skä­rin­ger) saa­puu. Mys­ti­nen ki­vi­paa­si on ta­pah­tu­mien kes­kiössä.
Ang­lo­sak­si­sis­ta fan­ta­sia­sar­jois­ta Än­gel­by poik­keaa siinä, et­tei se herät­te­le liian in­nok­kaas­ti kat­so­jan odo­tuk­sia flo­pa­tak­seen lo­pus­sa.
Tär­keintä on kui­ten­kin hen­kilö­hah­mo­jen ou­tous. Ku­kaan ei edus­ta pe­rin­tei­siä ruot­sa­lai­sia kau­neu­si­han­tei­ta. Käytös ja vaat­teet ovat kum­mal­li­sia. Ou­to tun­nel­ma luo­daan pie­nillä yk­si­tyis­koh­dil­la, jo­ka voi ol­la vaik­ka­pa po­lii­sipääl­likön ta­pa pitää pi­kee­pai­taa hou­suis­sa ja na­pi­tet­tu­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuvaa ja ääntä pohjoismaisten televiosiotuotantojen perinteiseen tapaan. Ei ekstroja. (PS)
01/03/2016
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy