Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Paper Chase

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1973Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
1080p 2.39
Ääniraita: PCM1.0
  EAN: 5037899082980

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Die­se­lin sit­kol­la vääntävä draa­ma Har­var­din oi­keus­tie­teel­li­sen opis­ke­li­jois­ta elämän, kou­lun ja eri­tyi­ses­ti yh­den yr­myn opet­ta­jan pu­ris­tuk­sis­sa.

Die­se­lin sit­kol­la vääntävä draa­ma Har­var­din oi­keus­tie­teel­li­sen opis­ke­li­jois­ta elämän, kou­lun ja eri­tyi­ses­ti yh­den yr­myn opet­ta­jan pu­ris­tuk­sis­sa. Lop­pu­tu­lok­se­na on präs­si, jo­ta voi­si kes­ken­kas­vui­sen aka­tee­mi­ses­ta vink­ke­listä kut­sua myös elämän­kou­luk­si.
John Jay Os­bor­nin sa­man­ni­mi­seen ro­maa­niin (1971) pe­rus­tu­va draa­ma le­pat­taa us­kot­ta­vas­ti kart­taen suu­ria tun­teen­pur­kauk­sia. Hah­mot eivät ku­ro­ta elämää suu­rem­piin mit­toi­hin tai koe mul­lis­ta­via oi­val­luk­sia, mut­ta ar­ki on ky­see­na­lais­ta­mat­to­mas­ti elävää ja lop­pu­pis­te ru­nol­li­sen pal­kit­se­va kai­ken hil­jaa koe­tun jäl­keen. Jo­ta­kin ne­ro­kas­ta on myös van­hem­man aka­tee­mi­kon (symp­pik­sen jäyhä John Hou­se­man) ja opis­ke­li­jak­lo­pin (ric­hard­ge­remäi­nen Ti­mot­hy Bot­toms) maail­mo­jen koh­taa­mi­sis­sa, eri­tyi­ses­ti kun nämä tun­tu­vat ta­pah­tu­van kuin var­kain. Lu­vat­ta ja yön­selkään. Hou­se­man pok­ka­si­kin roo­lis­taan sekä Os­ca­rin että Gol­den Glo­ben.
E­lo­ku­va löytää yh­tei­siä as­kel­merk­kejä Ro­bin Wil­liam­sin lois­ta­van "Dead Poets So­cie­ty":n (1989) kans­sa, jos­kin tässä sa­ma elämän­ja­no ja epä­toi­vo vä­lit­tyvät lei­ka­tum­min. Sa­moin hen­gen­hei­mo­lai­nen tun­tuu ole­van John Hug­he­sin "T­he Break­fast Club" (1985), jos­sa on kou­lu-a­se­tel­man lisäk­si pal­jon sa­maa yh­teisöl­li­syy­den ta­pai­lua ul­ko­puo­li­sen ker­san­tin pa­kot­ta­ma­na.
Yllättäen elo­ku­van ta­ri­na jat­kui neljän tuo­tan­to­kau­den ajan tv-sar­ja­na vuo­sien 1978 ja 1986 vä­lillä.

Kuva

Asiallisen vakaa ja jäsentynyt kuva näyttää ikänsä, mutta kantaa sen kuorman hallitusti. Filmirae on luontevasti hallittua ja sen lomasta toistuvat yksityiskohdat paikoin elävästi ja aina ilmeikkäästi kohdillaan.

Ääni

Skarppi ääniraita toistaa dialogin ja kenkienkopinan samalla voimakkuudella, mutta vuorosanoja ei tarvitse arvailla. Monoksi ulosanti on erinomaista.

Ekstrat

Boksi sisältää sekä Bluray, että DVD:n. Ekstroissa hyvin vaatimaton tuottaja Robert C. Thompsonin kommenttiraita ja traileri. DVD:llä lisäksi kuvagalleria. Brittipainos, jota ei ole tekstitetty suomeksi. Tekstitys kuitenkin löytyy englanniksi. (IJ)
28/05/2024

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy