Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Heat

Heat – ajojahti 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

Heat — ajo­jah­ti on tv-­sar­ja Mia­mi Vi­cen luo­ja­na tun­ne­tuk­si tul­leen Mic­hael Man­nin toi­sek­si pa­ras elo­ku­va.

Heat — ajo­jah­ti on tv-sar­ja Mia­mi Vi­cen luo­ja­na tun­ne­tuk­si tul­leen Mic­hael Man­nin toi­sek­si pa­ras elo­ku­va. Pa­ras on en­simmäi­nen Han­ni­bal Lec­ter -e­lo­ku­va Pys­ko­paa­tin jäl­jillä (Man­hun­ter, 1986). Mo­lem­mat ovat kestä­neet ai­kaa eri­no­mai­ses­ti. 
Se ai­ka oli to­sin toi­nen kuin nyt. Stu­dioil­la oli va­raa pal­ka­ta kak­si me­gatäh­teä sa­maan pro­duk­tioon, ja näyt­te­lijöillä it­sellään oli vielä sii­hen ha­lua. Ego­maa­ni­suus ei vielä tyys­tin val­lin­nut edes Hol­lywoo­dia.
Al Pa­ci­no toi­mii et­sivänä ja Ro­bert De Ni­ro pank­ki­ryöstös­pe­sia­lis­ti­na. Kak­si miestä, sa­ma in­ten­si­teet­ti. 
On luul­ta­vas­ti vää­rin pitää mie­hiä tois­ten­sa su­ku­lais­sie­lui­na. Täy­del­li­nen omis­tau­tu­mi­nen am­ma­til­le yh­distää, mut­ta lo­pul­ta mie­het ovat tois­ten­sa vas­ta­koh­tia. Et­sivä Han­na (Pa­ci­no) elää työnsä kaut­ta, py­syy etäi­senä vai­mol­leen, mut­ta pys­tyy näyttämään em­pa­tiaa lä­hei­sil­leen ja työ­ka­ve­reil­leen. Hän to­ki kat­soo nietsc­heläi­seen kui­luun ja kui­lu kat­soo ta­kai­sin, mut­ta ei hän sin­ne pu­toa. De Ni­ro py­ris­te­lee so­sio­pa­tian ja in­hi­mil­li­syy­den vä­lillä. Hän kul­kee vääjäämätöntä lop­puaan koh­den.
E­lo­ku­va tun­tui tuo­reel­taan suo­ras­taan hä­kel­lyttävältä ko­ke­muk­sel­ta ja mie­lellään tätä kat­soo edel­leen: pank­ki­ryöstön jäl­keen rynnäkkö­kivää­ri lau­laa sii­hen mal­liin, et­tei mikään vä­lien­sel­vit­te­ly missään elo­ku­vas­sa tun­nu tämän jäl­keen juu­ri miltään. Nyt kah­den­kym­me­nen vuo­den jäl­keen Heat pa­nee ny­kypäivän te­hos­te­ry­mis­te­lyjä suo­ras­taan hal­val­la.
Uu­sin­ta­kier­rok­sel­la huo­mioi, kuin­ka Val Kil­mer te­kee elämänsä roo­lin yh­tenä kop­lan jä­se­nistä. Na­ta­lie Port­man on puo­les­taan oi­reie­le­va tei­ni-ikäi­nen 10 vuot­ta en­nen Täh­tien so­ta –o­siaan.

Kuva, ääni & ekstrat

Heatin vanha Sandrewn aikainen DVD-versio oli jo aikoinaan pätevä teknisesti. BD toki panee paremmaksi joka tasolla. Laitos on nykyään aika harvinainen kahden levyn paketti, jossa toinen kiekko on varattu ekstroille. Niitähän riittää: kommenttiraita, 175 min. dokumentit, 10 min. poistettuja kohtauksia ja 7 min. trailerita. Dokumenttien tärkein anti koskee kuuluisaa kahvilakeskustelua, joka pani epäilemään, ettei näyttelijäkaksikko koskaan edes tavannut toisiaan kuvauksissa. Ilmenee, että avainkohtaus kuvattiin kaikista mahdollisista kulmistä. Ohjaaja Mann päätyi kierään tapaan, jossa kummatkaan eivät tunnistettavasti ole samaan aikaan kuvassa. Näin syntyi myytti. (PS)
15/07/2017

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1995Kesto: 170 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112737726

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy