Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Man Who Shot Liberty Valance

Mies joka ampui Liberty Valancen 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

"­Kun le­gen­das­ta tu­lee tot­ta, pai­na le­gen­da".

"Kun le­gen­das­ta tu­lee tot­ta, pai­na le­gen­da". John For­din kun­niak­kaan uran lop­pu­hui­pen­tu­ma te­kee ti­liä wes­tern-la­ji­tyy­pin his­to­riaan hie­man sa­maan ta­paan kuin Ser­gio Leo­nen Huu­li­harp­pu­kos­ta­ja vuo­sia ja Clint Eas­twoo­din Ar­mo­ton vuo­si­kym­me­niä myö­hem­min.
Van­ha san­ka­ri­tyyp­pi (John Way­ne) saa väis­tyä si­vis­tyk­sen tieltä (Ja­mes Stewart). Elo­ku­va yh­distää men­neen yli sa­taa vuot­ta myö­hempään ai­kaan. Ken­ne­dyn ja Kin­gin ai­kai­nen kan­sa­lai­soi­keus­tais­te­lu on lo­pul­ta suu­rem­pi taus­ta ko­ko ta­ri­nal­le. Suo­mes­sa voi­tai­siin pu­hua lail­li­suus­mies­ten ja op­por­tu­nis­tien vä­li­sestä kui­lus­ta, jo­ka ny­kypäivään siir­ret­tynä tar­koit­taa, on­ko hu­ma­nis­tien vai pro­pa­gan­dis­tien puo­lel­la.
Toi­sin sa­noen, ku­ten For­din mes­ta­ri­teok­ses­sa: "Kou­lu­tus on lain ja jär­jes­tyk­sen pe­rus­ta". Sa­mal­la se muis­tut­taa, että puh­toi­sim­pien­kin edus­val­vo­jiem­me mai­ne voi pe­rus­tua val­heel­le. Mut­ta lop­put­los rat­kais­koon.
K­las­sik­koa on help­po kat­soa ny­kypäivän la­sien lä­pi. Kar­ja­no­mis­ta­jat, jot­ka ha­lua­vat omia pien­vil­je­lijöi­den maat, ovat ny­kypäivän Suo­mes­sa ku­pon­gin­leik­kaa­jien ja heidän jouk­koon­sa ha­la­ja­van vii­deo­san po­ruk­ka. Li­ber­ty Va­lan­ce ja kump­pa­nit taas ovat kuu­de­so­sa, jo­ka luot­taa ky­see­na­lai­siin po­liit­ti­siin kei­noi­hin ja vil­lit­see köyhää kan­saa jos ei vä­ki­val­taan niin hen­ki­seen it­se­pe­tok­seen.
Aal­bor­gin Taf­fel-ak­va­viit­tia väi­tetään elo­ku­vas­sa ruot­sa­lai­sek­si! Skan­di­na­viaan, hy­vin­voin­ti­val­tion ja de­mok­ra­tian keh­toon, on toi­nen­kin viit­taus. Sa­luu­nas­sa pe­la­taan sököä, mut­ta meil­le tun­te­mat­to­mil­la säännöillä, kun kak­si pa­ria hä­viää ässä­hail­le.
Sa­dis­ti­sen kon­nan (Lee Mar­vin) lop­pu ku­va­taan kah­des­ta ku­va­kul­mas­ta, mikä oli ai­koi­naan oma­peräi­nen rat­kai­su muil­le kuin ku­ro­sawan­sa tun­te­vil­le.

Kuva, ääni & ekstrat

Uuden BD-laitoksen tarkkuus alkaa tapailla epätodellisen rajoja. Niin tarkka se on. Eipä enää paanukatto värisee aivan elokuvan alussa, joka olikin aiemman DVD-version ainoa digitalisointivirhe. Myös muutamat printistä johtuvat hiushalkeamat on korjattu BD:lle. Ääniraita soi aiempaa erottelevammin ja puhtaammin. Levyllä on mukana myös aiempaan DVD-laitokseen prässätty, vaihtoehtoinen ja restauroitu monoraita. Ekstroissa ei ikävä kyllä ole enää edes DVD-version traileria. (PS)
02/08/2012

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1962Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy