Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Tämä maa

Alcarràs 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2022Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: Cinemanse 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Cinemanse) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Se­son­ki on kuu­mim­mil­laan.

Se­son­ki on kuu­mim­mil­laan. Per­sik­ka­puut pur­sua­vat he­delmää. Jo su­ku­pol­vien ajan ka­ta­lo­nia­lais­per­he on elättä­nyt it­sensä näi­den maan an­ti­mien tuo­tol­la.
Poi­mi­mis­hom­mien jat­ko ase­te­taan vaa­ka­lau­dal­le. Uh­ka ton­tin uu­del­leen kaa­voit­ta­mi­ses­ta on to­del­li­nen. Puu­tar­han so­pi­mus­pa­pe­ri päät­tyy ja ti­lal­le on syn­tymässä mit­ta­va au­rin­ko­pa­nee­li­tan­ner.
Yh­teis­kun­nal­li­set ra­ken­teet pal­jas­tu­vat ti­lan­teen ede­tessä. Toi­vo hii­puu per­heen sisällä. Kiil­to sil­mistä ka­toaa vä­hi­tel­len. Per­heenjä­se­net kek­sivät ku­kin omat pa­ko­kei­non­sa krii­sissä, mut­ta myös uu­det elämänsä per­sik­ka­maail­man ul­ko­puo­lel­la. Pro­tes­ti­mie­lia­la esiin­tyy lä­hinnä aja­tuk­sis­sa.
Tämä maa on ha­tun­nos­to so­sia­lis­ti­sen rea­lis­min pe­rin­teel­le ja sitä kaut­ta kat­ta­va kun­nia­no­soi­tus pe­rin­tei­sen työn­teon mer­ki­tyk­sestä yh­teis­kun­nas­sa.
Kä­si­kir­joi­tuk­seen re­kis­teröi­dystä sisällöstä huo­li­mat­ta, oh­jaa­jan pe­li­mer­kit ovat no­peas­ti lo­pus­sa. Kau­niit mai­se­mat Ka­ta­lo­nian au­rin­gos­sa syn­nyttävät tun­nel­maa pin­ta­ker­rok­siin, mut­ta jän­nit­teet eivät py­sy yllä pelkkää ku­va­ker­ron­taa pidät­te­lemällä.
Vuo­den 2022 Ber­lii­nin Kul­tai­sen Kar­hun na­pan­nut, amatöö­ri­voi­min näy­tel­ty elo­ku­va saa­vut­taa suo­ma­lai­set kan­kaat lo­ka­kuun lo­pul­la. (VA)
24/10/2022

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy