Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

The Hateful Eight

Elokuva

Uu­si Quen­tin Ta­ran­ti­non elo­ku­va on au­to­maat­ti­nen merk­ki­ta­paus.

Uu­si Quen­tin Ta­ran­ti­non elo­ku­va on au­to­maat­ti­nen merk­ki­ta­paus. The Ha­te­ful Eigh­tin odo­tu­sar­voa ei vä­hentä­nyt il­moi­tus En­nio Mor­ri­co­nen pa­luus­ta elo­ku­vasä­veltä­mi­sen pa­riin, oli­han en­nak­ko­tie­dois­sa vieläpä ker­rot­tu ky­seessä ole­van jol­lain ta­soil­la pe­rin­tei­nen län­ne­ne­lo­ku­va.
Mor­ri­co­nen hyökkäävä sco­re tans­sah­te­lee ta­sa­pai­nos­sa ku­vaa­ja Ro­bert Ric­hard­so­nin 65-mil­li­sen fil­min kans­sa. Ko­ko kau­neus on ku­vat­tu Ult­ra Pa­na­vi­sio­nin seis­ka­kymp­pi­sen lä­pi. Val­ta­vir­ta­toi­min­nas­sa kan­nuk­sen­sa hank­ki­nut leik­kaa­ja Fred Ras­kin an­taa ti­lan­tei­den joh­taa it­se it­seään, luon­nol­lis­ta kaut­ta. Ta­ri­na kan­taa, leik­kaa­mat­ta jättä­mi­nen on leik­kaa­mis­ta. Tek­nii­kan ol­les­sa koh­dal­laan, jää huo­mio tär­keimmäl­le.
Quen­tin Ta­ran­ti­no on poik­keuk­sel­li­nen kä­si­kir­joit­ta­ja. Jo­kai­se­na het­kenä tun­tee elo­ku­van pur­sua­van mes­ta­rin kä­destä. Al­la ky­tevä vä­ki­val­lan, so­vi­nis­min ja ra­sis­min il­ma­pii­ri erot­taa Ta­ran­ti­non mo­nis­ta teks­ti­ve­toi­sen draa­man te­kijöistä. Pin­nal­la kä­si­tellään vi­haa, luot­ta­mus­ta, epäus­koa, val­hei­ta. Ta­ran­ti­non syn­nyttää tai­ta­vaa agat­hach­ris­tiemäistä mys­tee­riä län­ne­ne­lo­ku­va­la­vas­teis­sa. Ja näi­den ryökä­lei­den ke­ra.
Vä­kevää teks­tiä tul­kit­see luot­to­jouk­kue. Pa­let­tia pitää pys­tyssä Sa­muel L. Jack­so­nin in­ten­sii­vi­syys. Wal­ton Gog­gin­sin ku­mi­naa­ma lisää oman huu­mo­rin­sa ra­ken­taen yh­ty­miä ko­me­dial­lis­ten län­ne­ne­lo­ku­vien ai­kaan. Elävänä tai kuol­lee­na et­sintä­kuu­lu­tet­tu Jen­ni­fer Ja­son Leigh pitää paik­kan­sa aa­te­lis­tos­sa.
T­he Ha­te­ful Eight sisältää mo­nil­la sek­to­reil­la yhtäläi­syyk­siä Ta­ran­ti­non esi­koi­seen. Se on kuin Re­ser­voir Dogs toi­ses­sa ajas­sa ja pai­kas­sa, puh­taa­seen dia­lo­giin no­jaa­va yh­den ti­lan ka­ma­rid­raa­ma. Ta­ran­ti­no on va­lin­nut miljöök­si ja mai­se­mak­si lu­mi­sen wyo­min­gi­lai­sen vuo­ris­to­ma­jan. Se oli vain yk­si mah­dol­li­nen va­lin­ta. (VA)
13/01/2016

Traileri

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 168 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy