Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Christine

Elokuva

Pie­nellä sa­ra­so­ta­lai­sel­la te­le­vi­sioa­se­mal­la työs­ken­te­levä tut­ki­va jour­na­lis­ti Ch­ris­ti­ne Chub­bock käy am­ma­til­lis­ta mo­raa­li­pai­nia.

Pie­nellä sa­ra­so­ta­lai­sel­la te­le­vi­sioa­se­mal­la työs­ken­te­levä tut­ki­va jour­na­lis­ti Ch­ris­ti­ne Chub­bock (Re­bec­ca Hall) käy am­ma­til­lis­ta mo­raa­li­pai­nia. Ajat ovat muut­tu­mas­sa, ka­na­van joh­to odot­taa toi­mit­ta­jil­taan räis­kyvämpää otet­ta. Kon­ser­va­tii­vi­nen Ch­ris­ti­ne yrittää mu­kau­tua uu­siin oh­jeis­tuk­siin. Pai­neet pur­kau­tu­vat suo­rit­ta­mi­sen­pel­ko­na. Ti­lan­net­ta ei suin­kaan hel­po­ta Ch­ris­ti­nen va­ja­vai­suu­det so­siaa­li­sil­la sek­to­reil­la, työ-, äi­ti- ja rak­kaus­suh­teis­sa on pa­ran­ta­mi­sen va­raa. Pu­hu­mat­ta­kaan nai­sen ha­ta­ras­ta mie­len­laa­dus­ta.
Po­lii­si­ra­dio tuo Ch­ris­ti­nen ny­kypäivään, yöt ku­lu­vat mah­dol­li­sia vih­jeitä kuun­nel­les­sa. Ote­taan rea­li­ty-viih­teen en­sias­ke­lia, uu­si ai­ka haas­taa työ­ryhmän. Ra­jo­ja et­sitään. Uu­tis­huo­neel­le on epä­selvää, mitä te­le­vi­sios­sa so­pii esittää.
Ha­joa­mis­pis­tee­seen ajau­tu­va Ch­ris­ti­ne va­ras­taa shown, elo­ku­van sisällä ja kan­kaal­la. Re­bec­ca Hall maa­nis-dep­res­sii­vi­senä, työhönsä pa­neu­tu­va­na toi­mit­ta­ja­nuo­ru­kai­se­na pys­tyttää kak­si­tun­ti­sen soo­lon, jo­ka my­kistää lo­pul­ta työ­ka­ve­rit to­taa­li­ses­ti.
Oh­jaa­ja An­to­nio Cam­pos suo­sii räi­keää, äk­kiväärää hen­kilöoh­jaus­ta. Hah­mo­ja ei jä­tetä seinä­ruu­suik­si, on­han te­le­vi­sio­tyy­peissä luon­net­ta. Ka­me­ra­työn, pu­vus­tuk­sen ja la­vas­tei­den 1970-lu­ku­lai­nen tun­nel­ma vä­lit­tyy te­hok­kaa­na.
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va elo­ku­va nähdään keväi­sillä Sea­son-e­lo­ku­va­fes­ti­vaa­leil­la. Eng­lan­nin­kie­li­nen, ei teks­ti­tyk­siä. (VA)
04/04/2017

Traileri

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 119 minuuttia
Julkaisija: Season Film Festival 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Season Film Festival) ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy