Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Spartacus - Gods of the Arena

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

S­tarz-­ka­na­van gla­diaat­to­ri­sar­ja on kuin Roo­maan val­ta­kun­taan siir­ret­ty too­ga-­ver­sio HBO:n Dea­dwoo­dis­ta.

S­tarz-ka­na­van gla­diaat­to­ri­sar­ja on kuin Roo­maan val­ta­kun­taan siir­ret­ty too­ga-ver­sio HBO:n Dea­dwoo­dis­ta. Gla­diaat­to­ri­kou­lun joh­ta­ja Ba­tia­tus (John Han­nah) on kuin Dea­dwoo­din Al Swea­ren­ge­nin yhä it­sestään epä­var­ma esi-isä, jo­ka py­ris­te­lee ir­ti oman hö­per­tyvän isänsä ot­tees­ta et­siessään paik­kaan­sa au­rin­gos­sa.
Ba­tia­tus­ta ja Swea­ren­ge­nia yh­distää sa­ma häi­ke­lemättö­myys, jo­ka osoit­tau­tuu suu­rek­si eduk­si heidän kum­man­kin ajaes­sa omaa etuaan omis­sa syrjäi­sissä maail­man­kol­kis­saan. Ba­tia­tus on tässä vielä pie­ni ka­la, jo­ka yrittää vas­ta syrjäyttää ah­neem­pan­sa tieltään, mut­ta su­ku­juu­ret on help­po ku­vi­tel­la — eikä tässä hait­taa, että sekä Han­nah että Swea­ren­ge­nia näy­tel­lyt Ian McS­ha­ne ovat kum­pi­kin brit­tejä.
Ve­ri lentää ja vaat­teet ka­ri­se­vat rons­kein ot­tein, mut­ta eksp­loi­taa­tio tun­tuu pe­rus­tel­lul­ta. Or­jien ja ot­te­li­joi­den elämät ovat hal­paa va­luut­taa, eikä isännän tar­vit­se ky­sellä heidän toi­vei­taan yhtään sen enempää kuin shak­ki­lau­dan solt­tu­nap­pu­loil­ta yleensäkään. Vä­ki­vah­van ja voi­tok­kaan gla­diaat­to­rin sta­tus saat­taa kehässä lä­hen­nellä ju­ma­laa, mut­ta are­nan ul­ko­puo­lel­la osa on ko­ru­ton. Sar­jan ni­mi, ku­ten myös sar­jan al­ku­ku­vat, lu­pai­le­vat kui­ten­kin, että muu­tos­ta on il­mas­sa.
Sar­ja on ajan­ku­val­taan ehkä hi­ve­nen ka­pea­kat­sei­sem­pi kuin HBO:n sa­man­hen­ki­nen Roo­man val­ta­kun­taan yti­meen si­joit­tu­nut sar­ja "Roo­ma", mut­ta is­ke­vyy­dessä ja kep­lot­te­lun juo­nik­kuu­des­sa ei tässä ha­vitä pii­rua­kaan. Tässä mie­len­kiin­to tun­tuu jo­pa kan­ta­van pi­temmäl­le kuin yleensä laa­tu­sar­jois­taan tun­ne­tun HBO:n tuo­tan­nos­sa.
Tämä kau­si on it­se asias­sa sar­jan toi­nen tuo­tan­to­kau­si, mut­ta si­joit­tuu kui­ten­kin kro­no­lo­gi­ses­ti ai­kaan en­nen al­ku­peräistä "B­lood and Sands" -tuo­tan­to­kaut­ta. Syynä pouk­koi­luun on en­simmäi­sen kau­den täh­den An­dy Whit­fiel­din sai­ras­tu­mi­nen syöpään, jon­ka joh­dos­ta tuot­ta­jat päät­tivät ke­la­ta ta­pah­tu­mia pa­ri vuot­ta taak­sepäin. Kirk Doug­la­sin täh­dittämästä Spar­ta­cus-e­lo­ku­vas­ta­kin tut­tui­hin vai­hei­siin päästä­neen siis seu­raa­van kau­den myötä, mut­ta tässä eletään vielä ai­kaa en­nen suur­ta ka­pi­naa.

Kuva & ääni

Kiitettävä kuva ja ääni ovat molemmat hyvin mukana luomassa menneiden aikojen illuusiota. Budjetin rajoitukset eivät juuri pomppaa silmille, vaikka useampi tietokonetehostein ehostettu otos jää hitusen liian pehmeäksi ja syvyydeltään arvelluttavaksi haastaakseen alan parhaimmistoa tuotantoarvoissa. Tällä ei kuitenkaan ole käytännössä mitään merkitystä, sillä brutaalin juonikkaat tapahtumat ja hyvät näyttelijäsuoritukset imaisevat vaivatta mukaan tapahtumiin.

Ekstrat

Kauden kuusi osaa on taltioitu kolmelle levylle. Mukana ekstroina making of (14m35), mokia (5 min.), näyte paneelikeskustelusta (6 min.), kiertelyä kuvauksissa Lucy Lawlessin kanssa (6 min.) ja koosteet aseista (3 min.), lopun taistelukohtausten luomisesta (6 min.), silpomisesta (2 min.), jälkituotannosta (7 min.), tuotantosuunnittelusta (4 min.), puvustuksesta (6 min.) ja finaali 3D:nä (6 min.). Kausi on tässä arvosteltu kaikki neljä tuotantokautta sisältävältä boksilta: "Spartacus - Complete Collection". (IJ)
03/01/2015

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Julkaisija: FoxKuva:
MPEG-4 AVC 1.78
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112716004

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy