Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Bad Company – The Official Authorised 40th Anniversary Documentary

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2014Kesto: 83 minuuttia
Julkaisija: Classic RockKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
  EAN: 9781783891085

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Hard Roc­kin kul­tai­sel­la 1970-­lu­vul­la oli­si ol­lut mah­do­ton­ta edes ku­vi­tel­la, että voi­sit mars­sia R-­kios­kil­le ja poi­mia pak­kauk­sen, jo­ka sisältää lem­pibän­di­si his­to­rii­kin, do­ku­ment­tie­lo­ku­van ja kak­si kor­kea­ta­sois­ta vä­rip­rint­tiä.

Hard Roc­kin kul­tai­sel­la 1970-lu­vul­la oli­si ol­lut mah­do­ton­ta edes ku­vi­tel­la, että voi­sit mars­sia R-kios­kil­le ja poi­mia pak­kauk­sen, jo­ka sisältää lem­pibän­di­si his­to­rii­kin, do­ku­ment­tie­lo­ku­van ja kak­si kor­kea­ta­sois­ta vä­rip­rint­tiä. Enää 2010-lu­vul­la tämä ei ole ih­me, mut­ta erittäin hie­no asia jo­ka ta­pauk­ses­sa. 24 eu­ron hin­ta ei ole iso hin­ta täl­lai­ses­ta.
Vuon­na 1976 ei Ou­lun Heinäpäässä pelkästään kiek­koil­tu. Luok­ka­ka­ve­ri­ni Pek­ka Heik­ki­nen asui tu­le­van jää­kiek­ko­le­gen­dan Ka­ri Ja­lo­sen naa­pu­ri­na, ja sain lai­nak­si KJ:n Bad Com­pa­ny: St­raight Shoo­ter –­ka­se­tin. He­ti perään tu­li ulos hie­no ho­peanvä­ri­nen kan­sio Run With the Pack, jo­ta kuun­te­lin toi­sen Pe­kan, Pik­ka­rai­sen, tykönä. Em­me ehkä tien­net Freestä ja Mott the Hoop­les­ta (vielä), mut­ta hyvää, suo­ra­vii­vais­ta roc­kia osa­sim­me ar­vos­taa.
DVD on osa Clas­sic Rock –­leh­den eri­kois­pai­nos­sar­jaa, jo­ka sisältää laa­duk­kaan do­ku­men­tin lisäk­si 132-si­vui­sen leh­den. Do­ku­ment­ti kan­nat­ta­nee kat­soa en­sin, sillä leh­den lu­ke­nee­na on help­po huo­ma­ta, että mie­len­kiin­toi­sim­mat haas­tat­te­lut jäivät jo mie­leen print­ti­ver­sios­ta. Tämä on yk­si to­dis­te siitä, että do­ku­men­tin­te­kijät ovat sisäistä­neet oleel­li­sen. Do­ku­men­tin kun­niak­si on mai­nit­ta­va myös se, et­tei te­kijä­noi­keus­palk­kioi­den pe­los­ta ole tar­vin­nut jättää mu­siik­ki- ja li­venäyt­teitä liian ly­hyik­si. Näin um­mik­ko­kin saa yh­teen tyy­listä kun­nol­li­sen kä­si­tyk­sen.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja selkeä ääni. (PS)
08/05/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy