Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Deadwood - kausi 1

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2004Kesto: 618 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7332431040786

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hui­kea län­nen sar­ja lait­to­man ra­ja­seu­tu­kylän asuk­kais­ta, jot­ka unel­moi­vat pää­sevänsä ri­kas­tu­maan kas­va­van kaup­pa­lan sii­vellä, osa lail­li­sin ja osa lait­to­min kei­noin, ja muu­ta­ma on­ne­kas ehkä ä­kil­li­sen kul­talöydön sii­vittämänä.

Hui­kea län­nen sar­ja lait­to­man ra­ja­seu­tu­kylän asuk­kais­ta, jot­ka unel­moi­vat pää­sevänsä ri­kas­tu­maan kas­va­van kaup­pa­lan sii­vellä, osa lail­li­sin ja osa lait­to­min kei­noin, ja muu­ta­ma on­ne­kas ehkä ä­kil­li­sen kul­talöydön sii­vittämänä. HBO:n tuot­ta­ma sar­ja on kuin Sop­ra­nos 1870-lu­vun vil­liin län­teen si­joi­tet­tu­na, mut­ta sil­ti täy­sin ori­gi­naa­li ja krou­vin kou­kut­ta­va ta­paus.
Sar­ja poh­jau­tuu yllättäen osit­tain to­si­ta­pah­tu­miin ja niin Dea­dwoo­din kylällä kuin osal­la tässä nähtä­vistä hah­mois­ta Al Swea­ren­ge­nis­ta (mai­nio Ian McS­ha­ne) Wild Bill Hic­ko­kiin on myös to­sielämän vas­ti­neen­sa. Sar­jan luo­jan Da­vid Milc­hin (mm. NYPD Blue, Hill St­reet Blues ja Mur­der One) ker­ro­taan hyö­dyntä­neen mm. asuk­kail­ta säi­ly­neitä päivä­kir­jo­ja ja pai­kal­li­ses­sa sa­no­ma­leh­dessä il­mes­ty­neitä jut­tu­ja kir­joi­tuk­sen­sa apu­na. Kaik­ki tämä yh­dis­tet­tynä kut­kut­ta­vaan kau­pun­gin kas­vu­ta­ri­naan ja mo­nen­lais­ta yrittä­jyyttä näyttä­viin juo­nen­ku­vioi­hin luo mitä her­kul­li­sim­mat puit­teet tuo­reel­le ai­kuis­ten draa­mal­le.
Bok­si sisältää kaik­ki 12 en­simmäi­sen kau­den jak­soa kol­mel­la le­vyllä. Kai­ken kaik­kiaan sar­jaa teh­tiin 3 kaut­ta, jot­ka esi­tet­tiin en­simmäi­sen ker­ran Yh­dys­val­lois­sa vuo­sien 2004 ja 2006 vä­lillä. Sar­ja pal­kit­tiin 8 Em­myllä ja yh­dellä Gol­den Glo­bel­la Ian McS­ha­nen roo­li­suo­ri­tuk­ses­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

HBO:lle uskolliseen tyyliin sarjan tuotantoarvot ovat parhaimpien elokuvien tasolla. Tasokas kuva luo komeasti ja hallitusti villin lännen miljöötä. Jälki on pääosin miellyttävän jäsentynyttä ja paikoin jopa viiltävän terävää. Kuvakohina nousee hetkittäin huomattavaksi, mutta ei milloinkaan häritseväksi. Sopranos-tyyliin luotu ääniraita jättää musiikin lopputeksteihin, mutta dialogi välittyy läsnäolevasti ja ambientti tausta elävästi. Tekstitys hoitaa tehtävänsä kelvollisesti, mutta mukaan mahtuu useita pienehköjä virheitä ja erikoinen toistuva virhe, joka korvaa n-kirjaimia r-kirjaimilla ikään kuin pieleen menneen OCR-käsittelyn seurauksena. Ekstraton. (IJ)
09/12/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy