Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Kauniit sielut

Presque 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2021Kesto: 91 minuuttia
Julkaisija: Future Film 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hau­tau­su­ra­koit­si­ja Louis huk­kaa au­ton­sa hal­lin­nan rat­kai­se­val­la het­kellä.

Hau­tau­su­ra­koit­si­ja Louis huk­kaa au­ton­sa hal­lin­nan rat­kai­se­val­la het­kellä. Sat­tu­man­va­rai­nen lii­ken­neon­net­to­muus joh­taa eri­tyi­siin lop­pu­tu­lok­siin.
E­lo­ku­van his­to­ria tun­tee ti­lan­teen. Täy­sin eri­lai­sis­ta lähtö­koh­dis­ta pon­nis­ta­vat hen­kilö­hah­mot, epä­to­dennäköi­ses­ti syn­tyvä elo­ku­van­mit­tai­nen ystä­vyys, sum­ma­na road mo­vie ko­me­dial­li­sin lisähöys­tein. Ber­nard Cam­pan ja Ale­xand­re Jol­lien ystä­vys­tyvät. Kuin kaik­ki oli­si­kin tot­ta. Elo­ku­van il­luu­sio on taas läsnä.
Mah­dot­to­muu­des­taan ja rans­ka­lai­ses­ta ko­ris­te­lus­taan huo­li­mat­ta Kau­niit sie­lut on puh­das ja tyy­likäs ko­ko­nai­suus. Yl­tiö­sen­ti­men­taa­li­suu­den an­taa an­teek­si pu­res­kel­tuaan elo­ku­van sisään ra­ken­tu­neet ä­lyk­kyy­det ja ope­tuk­set. Kau­niit sie­lut on to­taa­li­nen op­pi­tun­ti, fi­lo­so­fi­nen mer­ki­tys on jau­hau­tu­nut ko­ko kan­san mu­tus­tel­ta­vak­si.
Pi­kant­te­ja yk­si­tyis­koh­tiaan myö­ten hiot­tu elo­ku­va jättää hy­myn kas­voil­le sekä kos­teut­ta silmä­kul­maan. On­han elämän­myön­tei­syys ajas­sam­me en­tistä lä­hempänä su­ku­puut­toa.
Fi­lo­so­fi Ale­xand­re Jol­lie­nin po­si­tii­vi­suut­ta val­ko­kan­kaal­le le­vittävä Kau­niit sie­lut saa Suo­men en­si-il­tan­sa mar­ras­kuun 2022 alus­sa. (VA)
23/10/2022

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy