Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Escape Artist

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

A­sia­na­ja­ja Will Bur­ton tun­ne­taan am­ma­til­li­sis­sa pii­reissä kor­keas­ta on­nis­tu­misp­ro­sen­tis­taan.

A­sia­na­ja­ja Will Bur­ton tun­ne­taan am­ma­til­li­sis­sa pii­reissä kor­keas­ta on­nis­tu­misp­ro­sen­tis­taan. Tyy­li­pis­teitä ei liiemmäl­ti jae­ta. Asiak­kaat va­pau­tu­vat syyt­teistä. Ju­ri­dii­kas­sa vain lop­pu­tu­los mer­kit­see.
Työn näennäi­sestä on­nis­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta jo­ku on ai­na tyy­tymätön. Tämän asia­kas­tyy­tymättö­myy­den vuok­si Bur­to­nin per­heessä työ ja va­paa-ai­ka se­koit­tu­vat epä­miel­lyttä­vissä mää­rin.
Kah­teen pitkään epi­so­diin jaet­tu jännä­ri on taat­tua BBC-laa­tua. Jän­ni­tys säi­lyy ko­ko kol­me­tun­ti­sen ajan, jo­pa yllä­tyk­sel­li­siä sy­vyyk­siä il­mentäen. Psy­ko­lo­gi­sen kau­hun pel­ko­ker­roin on kor­keal­le vi­ri­tet­ty. Kä­si­kir­joi­tuk­seen up­poaa usei­ta oi­val­ta­via väläyk­siä. Si­vus­sa ku­va­taan kieh­to­val­la ta­val­la ju­ris­tien kes­kenäistä val­ta­tais­te­lua.
Da­vid Ten­nant esit­te­lee asia­na­ja­ja Will Bur­to­nin kaik­ki puo­let. Va­kuut­ta­va, räis­kyväk­si yl­tyvä ulo­san­ti toi­mii kul­mik­kaan ul­ko­muo­don rin­nal­la. La­ki­mies­ten ko­lon­nan asioin­ti mul­ti­po­laa­ri­sel­ta vai­kut­ta­van Liam Foy­len (kel­mei­levä To­by Keb­bell) kans­sa on oh­jat­tu ää­rimmäi­sellä herk­kyy­dellä.
Ve­ri­sen vää­ryy­den ja epäoi­keu­den­mu­kai­suu­den hyväk­syntä nou­see ny­kyi­sessä true cri­me -te­le­vi­sioa­jas­sam­me esiin jat­ku­vas­ti. The Es­ca­pe Ar­tist ruo­tii näitä tun­ne­ti­lo­ja ve­res­li­hal­le as­ti. Syyl­li­syy­den ja syyttö­myy­den eri­lai­sia muo­to­ja tul­ki­taan la­ki­tu­vas­sa ja lo­pul­ta sen ul­ko­puo­lel­la­kin. On­ko pelkästään am­mat­ti­mai­nen suh­tau­tu­mi­nen il­man in­hi­mil­li­syy­den pi­sa­raa edes mah­dol­lis­ta?

Kuva, ääni & ekstrat

Kohtuullisen laadukas, tyylikäs kuva. Iso-Britannia esittäytyy omimmillaan, väriskaala välittyy. Ääniraita toistuu maukkaasti. Ei ekstroja. Yleisradiomme on esittänyt sarjaa ohjelmistossaan nimellä Pahan vanki. (VA)
25/01/2020

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2014Kesto: 87 + 87 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
Anamorfinen 1.77
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6 438194 089619

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic) ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy