Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

East of Eden

Eedenistä itään 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1955Kesto: 118 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 2.55
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018025998

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Us­kon­nol­li­sen isänsä kier­to­ra­dal­la kas­va­va poi­ka ki­pui­lee ka­pean elämänsä ra­jo­jen kans­sa.

Us­kon­nol­li­sen isänsä kier­to­ra­dal­la kas­va­va poi­ka (Ja­mes Dean) ki­pui­lee ka­pean elämänsä ra­jo­jen kans­sa. Sa­li­na­sin vil­je­lijä­kau­pun­gin ja Mon­te­reyn pik­ku­kau­pun­kielämän vä­lillä kul­kee on­nek­si ta­va­ra­ju­na, jon­ka ka­tol­la voi lää­niä mit­tail­la. Yh­dessä päässä val­lit­se­vat isän tiu­kat odo­tuk­set ja eh­dot­to­mat asen­teet oi­kean mie­hen mi­tas­ta. Toi­ses­sa päässä kauan kuol­leek­si luul­lun äi­din pyö­rittämä ilo­ta­lo ja pait­si vas­taus toi­sen­lai­sen elämän ja­noon myös ehkä lip­pu sen to­teut­ta­mi­seen.
K­las­si­kon ase­maan nous­sut ta­ri­na si­joit­tuu Ka­li­for­niaan ajal­ta en­nen Yh­dys­val­to­jen liit­ty­mistä en­simmäi­seen maail­man­so­taan. Ajan­ku­va on kou­kut­ta­va ja muu­tok­sen uh­ka an­taa vä­riä draa­mal­le muu­toin­kin kuin elin­tar­vi­ke-s­pe­ku­loin­nin kaut­ta. Ta­ri­nan hah­mo­jen tun­te­ma puh­toi­nen maail­man­kaik­keus uh­kaa an­taa pe­rik­si to­del­li­sil­le vä­reil­leen ta­val­la tai toi­sel­la. Tämä nä­kyy pait­si äi­din sa­la­tun koh­ta­lon sel­vit­te­lynä, ra­han an­sait­se­mi­sen ja tie­naa­mi­sen vä­li­senä köy­den­ve­to­na, ra­koi­le­va­na ve­li­suh­tee­na ja oras­ta­va­na kol­moisd­raa­ma­na. Ta­ri­nan ai­nek­set ovat ta­va­no­mais­ta elämää suu­rem­mat, mut­ta nii­den na­pak­ka kul­je­tus kamp­paa sen­saa­tio­naa­li­set sä­vyt.
Ny­ky­kat­san­nos­sa ker­ron­ta on to­ki hi­das­ta ja näyt­te­lijä­työ teat­raa­lis­ta, mut­ta kaik­ki tämä kuu­luu asiaan. Elo­ku­va pe­rus­tuu John Stein­bec­kin ro­maa­niin (1952), jo­ka puo­les­taan ot­taa in­noi­tuk­sen­sa raa­ma­tun Kai­nis­ta ja Abe­lis­ta.

Kuva

Komea kuva on vakaa, värikylläinen ja miellyttävän erotteleva. Cinemascope-kuvan geometria tosin venyy erikoisesti alun katukuvien panaroinneissa ja poksahtelee fokukseltaan silloin tällöin myöhemmin kohtausten rajoilla, mutta jälki on kokonaisuudessaan nättiä. Tuskinpa 50-luvulla kuvattu elokuva on koskaan näyttänyt komeammalta.

Ääni

Dialogivetoinen ääniraita pysyttelee etusektorilla ja toistaa puheen aavistuksen tiukasti, mutta tehokkaasti.

Ekstrat

Ekstroissa vain elokuvahistorioitsija Richard Schickelin rauhallisen syväluotaava kommenttiraita. (IJ)
08/12/2023

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy