Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The X-Files: Salaiset kansiot - 2. tuotantokausi

The X-Files - Season Two 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

O­len teh­nyt ai­ka­mat­kan nuo­ruu­teen, tar­kas­te­lu­reis­sul­le vaan.

O­len teh­nyt ai­ka­mat­kan nuo­ruu­teen, tar­kas­te­lu­reis­sul­le vaan. Ovat­ko hämärät muis­tot to­del­li­sia? On­ko ai­ka muut­ta­nut mie­li­ku­via? Vä­liin hu­ka­tut pyö­reät kol­me­kym­mentä vuot­ta mi­tan­ne­vat viih­teen kestä­vyyttä.
Tun­nis­ta­mat­to­mien ob­jek­tien kieh­to­vuus syn­nyt­ti te­le­vi­sio­sar­jo­jen klas­si­kon, jo­ka mys­ti­si­ne il­miöi­neen tun­tuu eli­mistössä pitkään. Poh­joi­sa­me­rik­ka­lais­ten syrjä­seu­tu­jen mai­se­miin ra­ken­tu­va sa­la­myhkäi­syy­den ja yli­luon­nol­li­suu­den verk­ko ei päästä ot­tees­taan. Tun­nus­mu­sii­kin al­kaes­sa, pa­ko­tietä ei ole.
Toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Da­na Scul­ly (Gil­lian An­der­son) jou­tuu tuot­ta­maan työ­nan­ta­jal­leen ra­port­tia kol­le­gas­taan. Epämääräi­sistä aja­tus­ku­viois­taan tun­net­tu part­ne­rin­sa, agent­ti Fox Mul­der (Da­vid Duc­hov­ny) on FBI:n tiu­kan syy­nin alai­se­na. Pää­kak­si­kon vä­lillä kas­vaa yh­teistä toi­min­ta­mal­lia, luot­ta­mus saa ajoit­tain kor­kei­ta mit­ta­suh­tei­ta. Mys­ti­nen sy­ner­gia syn­nyttää viih­de­his­to­riaan ikui­ses­ti tal­len­tu­van agent­ti­pa­rin. To­tuu­det avau­tu­vat, kan­sioi­hin päästään kä­sik­si. Syyl­li­siä on lä­hempänä kuin us­koi­si­kaan.
Ta­sa­laa­tui­nen tuo­tan­to. Jat­koe­pi­so­dit yltävät elo­ku­val­li­sik­si ko­ko­nai­suuk­sik­si. Kä­si­kir­joi­tus­ten ta­so terävöi­tyy en­simmäi­sel­ta kau­del­ta, sel­keitä täy­te­pa­lo­ja ei ole. Pel­ko­ja il­men­netään mo­ni­nai­sem­min kei­noin.

Kuva & ääni

Kuva DVD-levyillä on keskitasoa. Kirkkaus on aikaan sidottu. Vauhdikkaammissa liikkeissä reunat eivät tahdo pysyä mukana.

Ekstrat

Jaksokavalkadin jälkeenkin katseltavaa riittää. Ekstraosuus on komea. Poistettuja kohtauksia ja riittävästi haastatteluita sekä muita klippejä. (VA)
22/08/2020

Tekijät

Ohjaaja: Useita
Pääosissa: David Duchovny Gillian Anderson Mitch Pileggi
Tarina: Chris Carter
Musiikki: Mark Snow

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1994-1995Kesto: 1075 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
VET: 204232EAN: 6438044137354

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy